Welke aftrekposten en kortingen heb ik als ik in het buitenland woon?

Dat hangt af van uw situatie.

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Dan hebt u recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken.

U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u niet in Nederland woont, maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Én over minimaal 90% van uw inkomen belasting betaalt in Nederland. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.

Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig. U kunt dan samen aangifte doen als fiscale partners.

Woont u in het Verenigd Koninkrijk? Kijk wat Brexit betekent voor de inkomstenbelasting.

Bent u een buitenlands belastingplichtige?

Dan hebt u recht op aftrekposten en kortingen, afhankelijk van het land waar u woont.

U bent een buitenlands belastingplichtige als u niet in Nederland woont en inkomsten uit Nederland hebt. Maar u bent géén kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Kies uw woonland:

 • België

  U woont in België, en u hebt inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland. U hebt recht op de volgende voordelen.

  Aftrekposten

  • alimentatie aan een ex-partner
   U mag de alimentatie aan uw ex-partner beperkt aftrekken in uw aangifte. Het deel dat u in Nederland mag aftrekken, moet in verhouding staan tot het deel van uw inkomen waarover u in Nederland belasting betaalt (pro-rataregeling).
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapt kind
   U mag de uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapt kind beperkt aftrekken in uw aangifte. Het deel dat u in Nederland mag aftrekken, moet in verhouding staan tot het deel van uw inkomen waarover u in Nederland belasting betaalt (pro-rataregeling).
  • ondernemersaftrek voor winst uit onderneming in Nederland
  • heffingsvrij vermogen box 3

  Heffingskortingen

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Inkomsten en aftrekposten verdelen

  Hebt u een fiscale partner die ook inkomsten uit Nederland heeft, dan kunt u samen aangifte doen. U mag dan in de aangifte sommige inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen tussen u en uw partner.

 • EU-land (niet Nederland of België), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba

  U woont in 1 van deze landen, en u hebt inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland. U hebt recht op de volgende voordelen.

  Aftrekposten

  • ondernemersaftrek
  • heffingsvrij vermogen box 3

  Heffingskortingen

  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Suriname, Aruba

  U woont in Suriname of op Aruba. Door afspraken met Suriname en Aruba hebt u recht op de volgende voordelen.

  Aftrekposten

  • alimentatie aan een ex-partner
  • ondernemersaftrek voor winst uit onderneming in Nederland
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapt kind
  • heffingsvrij vermogen box 3

  Heffingskortingen

  • algemene heffingskorting

  Inkomsten en aftrekposten verdelen

  Hebt u een fiscale partner, dan mag u in uw aangifte sommige inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen tussen u en uw partner.

 • Verenigd Koninkrijk

  U woont in het Verenigd Koninkrijk. Kijk wat Brexit betekent voor de inkomstenbelasting

 • Overige landen

  U woont in een ander land dan hierboven genoemd, en u hebt inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland. U hebt recht op de volgende aftrekposten.

  Aftrekposten

  • ondernemersaftrek voor winst uit onderneming in Nederland
  • heffingsvrij vermogen box 3

Belastingdeel en premiedeel van de heffingskortingen

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan hebt u recht op het belastingdeel van alle heffingskortingen. Bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, dan hebt u ook recht op het premiedeel van alle heffingskortingen.

Bent u een buitenlands belastingplichtige, maar geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Afhankelijk van uw woonland hebt u recht op het belastingdeel van bepaalde heffingskortingen. Bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, dan hebt u ook recht op het premiedeel van deze heffingskortingen.

Doe aangifte om uw aftrekposten en kortingen te krijgen

Als u aangifte doet, ziet u waar u recht op hebt. Hebt u een partner met inkomsten uit Nederland? Dan kunt u samen aangifte doen als fiscale partners. Lees meer bij Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting als buitenlands belastingplichtige?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.