Ik krijg iets van iemand - is dat een schenking?

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt. Uw ouders geven u bijvoorbeeld een bedrag om wat makkelijker een huis te kopen. Of u krijgt van uw oom en tante geld voor een reis die u gaat maken. Ze vinden het fijn om het aan u te geven. En hoeven er niets voor terug.

Bij een schenking gaat het niet alleen om geld

Naast geld kan het ook gaan om spullen van waarde. Bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, gouden sieraden, een paard, een auto of een stuk grond.

Of u aangifte schenkbelasting moet doen, hangt af van de waarde van de schenking

Meestal gaat u uit van de marktwaarde. Dat is de prijs die iets had opgeleverd als het op de dag van de schenking was verkocht. We hebben wat tips op een rij gezet om u te helpen de (markt)waarde te bepalen.

Wat krijgt u? Welke waarde neemt u?
Een woning Neem de WOZ-waarde.
Een auto Kijk naar de waarde volgens de ANWB-koerslijst.
Kunst of antiek Kijk naar de verzekerde waarde. Is het item niet verzekerd? Kijk dan in catalogussen van veilinghuizen.
Andere spullen Kijk naar de waarde op verkoopsites als marktplaats.nl of ebay.nl.

Soms gaat het niet om geld of goederen, maar bijvoorbeeld om effecten. Of u krijgt het recht om een stuk grond te gebruiken of om in een woning te wonen. Lees meer over hoe u de waarde in dat geval vaststelt.

In 2024 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 2.658

Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.633. Schenkingen die lager zijn, hoeft u niet aan ons door te geven.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Of als u van elke ouder afzonderlijk een bedrag krijgt.

Dat geldt ook als uw ouders gescheiden zijn. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen als 1 schenker.

Schenkingen aan uw partner moet u meestal óók meetellen. Meer hierover leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting?

Doe aangifte als u in 2024 meer krijgt dan de algemene jaarlijkse vrijstelling

Het vrijgestelde bedrag is:

  • € 2.658 als u de schenking van iemand anders krijgt
  • € 6.633 als u de schenking van uw ouders krijgt

Aangifte doen van een schenking kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Soms betaalt u geen schenkbelasting

Wanneer dat zo is? Dat ligt aan uw relatie met de schenker én aan waarvoor u het geld gebruikt. Bekijk de schenkingsvrijstellingen in 2024.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.