Aangifte loonheffingen (loonaangifte) - hoe doe ik dat?

Als u personeel in dienst hebt, moet u elke maand of elke 4 weken loonaangifte doen. Hoe u aangifte doet, hangt af van het aantal werknemers dat u in dienst hebt.

Let op!

Voor de loonaangifte hebt u een loonheffingennummer nodig. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden als werkgever. Hebt u dat nog niet gedaan? Lees hier hoe u zich aanmeldt als werkgever.

 • Hebt u 10 of minder werknemers?

  Dan kunt u aangifte doen met onze aangiftesoftware via Mijn Belastingdienst Zakelijk als u in Nederland bent gevestigd. U logt in met DigiD als u een eenmanszaak, een vof of een maatschappij hebt, anders met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Op Zo werkt eHerkenning vindt u meer informatie.

  Na het inloggen gaat u naar 'Loonheffingen'. Daar start u de loonaangifte van het tijdvak waarover u aangifte wilt doen. U beantwoordt alle vragen. Uw antwoorden worden bij de volgende aangifte automatisch ingevuld. De volgende keer hoeft u dus alleen nog de gegevens aan te passen die zijn veranderd in het betreffende tijdvak. Alle aangiften die u hebt gedaan, vindt u onder 'Ingestuurde aangiften'.

  U kunt ook aangifte doen met commerciële software. Onder 'Hebt u meer dan 10 werknemers?' leest u hier meer over.

 • Hebt u meer dan 10 werknemers?

  Dan moet u aangifte doen met commerciële software. Daarvoor geldt:

  • De software moet geschikt zijn voor Digipoort.
  • U moet een PKIoverheid services servercertificaat hebben.
  • Als u berichten verstuurt die groter zijn dan 80 MB, moet u een FTP-account bij Logius hebben.

  Meer hierover leest u in hoofdstuk 13 van het 'Handboek Loonheffingen'. U vindt het handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Wat u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen

U moet als werkgever een loonadministratie bijhouden. Het is van belang dat u deze op orde hebt, want de gegevens uit de loonadministratie zijn leidend voor de aangifte. Daarnaast is het belangrijk dat uw loonstaten zijn bijgewerkt. De loonstaten zijn onderdeel van uw loonadministratie. Meer over de loonadministratie leest u in hoofdstuk 3 van het 'Handboek Loonheffingen'. Meer over de loonstaten leest u in hoofdstuk 11 van het 'Handboek Loonheffingen'. U vindt het handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Hebt u een fout gemaakt?

Dan kunt u de fout herstellen en de aangifte opnieuw versturen. Tenzij de aangiftetermijn al voorbij is op het moment dat u de fout wilt herstellen. Dan kunt u bij de eerstvolgende aangifte een correctie versturen. Hoe u dit doet, leest u in hoofdstuk 14 van het 'Handboek Loonheffingen'. U vindt het handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen.

U kunt de aangifte ook laten doen door een intermediair

Maak wel goede afspraken. Want u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.