Hoe meld ik mij aan als werkgever?

Als u voor het eerst 1 of meer werknemers in dienst neemt, moet u voor hen loonheffingen gaan inhouden en betalen. Dat doet u via de aangifte loonheffingen. Daarvoor moet u zich als werkgever bij ons aanmelden.

Meld u aan met het formulier 'Aanmelding Werkgever'

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met eventuele bijlagen naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen

Als u zich hebt aangemeld, krijgt u van ons:

 • een loonheffingennummer
  Dit loonheffingennummer hebt u nodig om aangifte loonheffingen te kunnen doen.
 • een aangiftebrief
  In deze brief staat over welke tijdvakken u aangifte moet doen.
 • als u voor 1 of meer werknemers premies werknemersverzekeringen moet gaan betalen: een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten en een brief met het percentage voor 1 van de premies werknemersverzekeringen: de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  De premies werknemersverzekeringen zijn een onderdeel van de loonheffingen. Meer informatie over deze premies vindt u in hoofdstuk 7 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Hebt u zich aangemeld als werkgever en neemt u pas later 1 of meer werknemers in dienst voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Vul dan op dat moment het formulier 'Premies werknemersverzekeringen betalen' in en stuur het op.

U krijgt daarna een brief van ons waarin staat bij welke sector u bent aangesloten en een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). 

Soms moet u een ander formulier gebruiken om u aan te melden

Kies de situatie die op u van toepassing is:

 • U moet aangifte loonheffingen doen voor een artiest, een beroepssporter of een groep
  Moet u aangifte loonheffingen doen voor een ingehuurde artiest, een beroepssporter, een artiestengezelschap of een sportploeg? Dan moet u zich in 2 situaties bij ons aanmelden met het formulier 'Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters':
  • U hebt zich nog niet eerder bij ons aangemeld als werkgever en u hebt dus nog geen loonheffingennummer.
  • U hebt al een loonheffingennummer, maar u wilt de aangifte voor artiesten of beroepssporters apart doen, onder een ander loonheffingennummer.

  Weet u niet zeker of u aangifte moet doen voor een ingehuurde artiest, beroepssporter of groep? Lees dan de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling'.

 • U draagt activiteiten over aan een andere werkgever

  Draagt u (een deel van) uw onderneming met werknemers over aan een andere onderneming? Dan moet u samen met die onderneming het formulier 'Melding Overdracht van activiteiten' invullen en opsturen. Want door de overname kan het percentage van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) veranderen.

 • U neemt activiteiten over van een andere werkgever

  Neemt u (een deel van) een andere onderneming met werknemers over? Dan moet u samen met de overdragende werkgever het formulier 'Melding Overdracht van activiteiten' invullen en opsturen. Want door de overname kan het percentage van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) veranderen.

  Als u door de overname voor het eerst werkgever wordt, moet u ook het formulier 'Aanmelding Werkgever' invullen en opsturen.

 • De rechtsvorm van (een deel van) uw onderneming verandert

  Bij een verandering van rechtsvorm – bijvoorbeeld van eenmanszaak naar bv – moet u het formulier 'Melding Overdracht van activiteiten' invullen en opsturen. De nieuwe rechtsvorm is voor de loonheffingen een nieuwe werkgever. U krijgt opnieuw een loonheffingennummer en een aangiftebrief van ons toegestuurd. En eventueel een sectoraansluiting en het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

 • Een kind van u gaat meewerken in uw onderneming

  Kijk of u gebruik kunt maken van de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen. U hoeft dan onder andere maar 1x per jaar loonaangifte te doen voor dat kind in plaats van elke maand of elke 4 weken. De voorwaarden voor de regeling vindt u in hoofdstuk 18 van het 'Handboek Loonheffingen'.

  Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, vul dan het formulier 'Melding Werkgever van meewerkende kinderen' in en stuur het op. Als u gebruik mag maken van de regeling, krijgt u van ons een loonheffingennummer voor de loonaangifte voor het meewerkende kind.

  Doet u al loonaangifte voor andere werknemers? Dan hebt u daarvoor al een ander loonheffingennummer. Voor het meewerkende kind doet u 1x per jaar apart aangifte met het nieuwe loonheffingennummer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.