Als ik personeel aanneem, hoe meld ik mij dan aan als werkgever?

Als u voor het eerst personeel aanneemt, moet u zich met een formulier bij ons aanmelden als werkgever. U krijgt dan de gegevens die u nodig hebt om aangifte loonheffingen te doen.

Meld u aan als u weet wanneer de 1e medewerker bij u in dienst komt

Dat is dus uiterlijk op de dag waarop de 1e werknemer bij u begint.

Na aanmelding als werkgever krijgt u de gegevens die u nodig hebt

Nadat de 1e werknemer bij u is begonnen, krijgt u de volgende informatie:

 • een loonheffingennummer (binnen 1 week)
  Dat nummer hebt u nodig om aangifte loonheffingen te doen.
 • een aangiftebrief (binnen 1 week)
  Daarin staat wanneer u aangifte moet doen. Deze brief krijgt u elk jaar opnieuw in november.

Als u werknemers hebt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen, krijgt u ook:

 • een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten (binnen 3 weken)
  Wij delen uw bedrijf in bij een sector. De indeling bepaalt de hoogte van het percentage gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dat percentage gebruikt u voor de berekening van de premie in de aangifte.
 • een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk (binnen 4 weken)
  De brief met dit percentage krijgt u daarna elk jaar in december.

Krijgt u deze informatie niet? Bel dan de BelastingTelefoon.

Kies het juiste formulier om u als werkgever bij ons aan te melden

Meldt u zich voor het eerst aan als werkgever en bent u in Nederland gevestigd? Gebruik dan het formulier 'Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever'. Bent u in het buitenland gevestigd? Gebruik dan het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'.

Later aanmelden voor de werknemersverzekeringen

Bent u al aangemeld als werkgever en betaalt u nog geen premies werknemersverzekeringen? Als u dan personeel aanneemt waarvoor u deze premies wél gaat betalen, meldt u dat met het formulier 'Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen'.

Nadat de 1e werknemer is begonnen voor wie u premies moet betalen, krijgt u:

 • een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten (binnen 3 weken)
 • een brief met het percentage voor de premie Werkhervattingskas (Whk) (binnen 4 weken)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.