Ik maak kosten voor een ANBI en krijg daarvoor geen vergoeding - wat mag ik aftrekken?

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u uw kosten als gift aftrekken in uw belastingaangifte.

Kies eerst uw situatie:

 • U kunt uw kosten vergoed krijgen door de ANBI, maar u ziet daarvan af

  In dat geval zijn de kosten, die u anders vergoed had gekregen, een gift aan de ANBI. Die mag u aftrekken als een 'gewone gift'. Welke voorwaarden gelden voor het aftrekken van gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

  U moet ook kunnen aantonen dat u en de ANBI aan deze voorwaarden voldoen:

  • De ANBI is ook echt een ANBI.
  • De ANBI vergoedt normaal gesproken de gemaakte kosten en kan dat ook betalen.
  • De ANBI wil de vergoeding ook echt aan u uitbetalen.
  • U kunt zelf bepalen dat u de vergoeding niet wilt en dat u deze aan de ANBI wilt geven.

  Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken. Of u en de ANBI aan de andere voorwaarden voldoen, kunt u lezen in de oprichtingsakte van de ANBI. Die kunt u opvragen bij de ANBI.

 • U kunt uw kosten niet vergoed krijgen door de ANBI

  Dan mag u uw kosten aftrekken als gewone gift. Maar alleen als dat kosten zijn die normaal gesproken vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten voor de trein, auto of taxi als u voor de ANBI op pad moet. Of kosten voor enveloppen en postzegels.

  Voor autokosten trekt u niet de werkelijk gemaakte kosten af

  Want voor autokosten geldt een vast bedrag: u mag € 0,23 per kilometer aftrekken als u met uw eigen auto voor de ANBI reist.

  Voorwaarden aftrek gewone giften

  Welke voorwaarden gelden voor het aftrekken van gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

 • U krijgt uw kosten niet vergoed én u ziet af van de vrijwilligersvergoeding

  Krijgt u geen vergoeding van uw kosten én ziet u af van de vrijwilligersvergoeding bij de (culturele) ANBI? Dan mag u uw kosten aftrekken als gewone gift. Maar u moet dan wel eerst uw kosten verminderen met het bedrag waarvoor u geen vrijwilligersvergoeding krijgt.

  Voorbeeld

  U maakt voor een ANBI bijvoorbeeld € 750 kosten. U ziet af van een vrijwilligersvergoeding van € 600 van deze ANBI.

  Uw aftrekbare gift aan de ANBI berekent u als volgt. Uw kosten zijn € 150 (€ 750 min de vrijwilligersvergoeding van € 600). Daar telt u bij op € 600 (de vrijwilligersvergoeding waar u van af ziet). U mag dus als gewone gift aftrekken: € 150 + € 600 = € 750.

  Voorwaarden aftrek gewone giften

  Welke voorwaarden gelden voor het aftrekken van gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.