Verklaring geen privégebruik auto: aanvragen, wijzigen en intrekken

Kunt u aantonen dat u per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak? Dan betaalt u daarover geen belasting; u hebt dan geen 'bijtelling'. U kunt hiervoor een 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen.

Lees hoe en in welke situaties u de verklaring aanvraagt, wijzigt en intrekt. De verklaring wijzigen, is meestal: een (nieuw) kenteken opgeven.

Kies 1 van de 3 mogelijkheden:

 1. Verklaring aanvragen

  Alleen u kunt de verklaring aanvragen, niet uw werkgever. Zonder deze verklaring kan uw werkgever wel besluiten om de bijtelling achterwege te laten.

  Let op!
  Wisselt u van werkgever, dan tellen de privékilometers die u bij de vorige werkgever hebt gereden met de auto van de zaak niet mee bij het vaststellen van de grens van 500 kilometer bij uw nieuwe werkgever.

  Hebt u een DigiD? Vraag dan de verklaring aan met het online formulier:

  Verklaring aanvragen

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan:

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Vraag de verklaring niet aan in de volgende situaties:

  • De regeling privégebruik auto is niet van toepassing.
  • Uw werkgever past eindheffing toe vanwege het doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto.
   Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • U hebt met uw werkgever een overeenkomst voor 'hikers' afgesloten.
   Zie paragraaf 21.3.21 van het Handboek Loonheffingen 2019.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Binnen 8 weken nadat u de verklaring hebt aangevraagd, ontvangt u deze thuis. De verklaring is geldig voor onbepaalde tijd.

  Geef een kopie van de verklaring aan uw werkgever. Die laat vanaf dat moment de bijtelling achterwege. Maar niet met terugwerkende kracht over loontijdvakken waarover u het loon al hebt gekregen.     

 2. Verklaring wijzigen / (nieuw) kenteken opgeven

  U geeft wijzigingen aan ons door als het gaat om een (nieuw) kenteken. En als het gaat om wijzigingen die leiden tot het intrekken van de verklaring. Voor meer informatie hierover kijkt u hieronder bij 3: Verklaring intrekken.

  Verandert u van werkgever? Dan hoeft u dat niet door te geven.

  (Nieuw) kenteken opgeven

  Hebt u te maken met een van de volgende veranderingen?

  • U hebt een andere auto van de zaak en u wilt het nieuwe kenteken opgeven.
  • U wilt het kenteken van uw auto van de zaak opgeven. U wist dit kenteken nog niet toen u de 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvroeg.

  Gebruik dan het online formulier om de kentekenwijziging door te geven. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

  (Nieuw) kenteken opgeven

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan:

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Binnen 8 weken na ontvangst van uw formulier laten we u weten dat we de wijziging hebben doorgevoerd. Laat u uw werkgever weten dat u dit hebt gedaan.

 3. Verklaring intrekken

  Hebt u te maken met een van de volgende veranderingen in uw situatie? Trek dan uw 'Verklaring geen privégebruik auto' in.

  • U gaat in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden met een (bestel)auto van de zaak.
   Uw werkgever moet de bijtelling dan toepassen over de hele periode voor alle auto’s die u gebruikt hebt. Oók als u met 1 van de auto’s in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.
  • U hebt geen auto van de zaak meer.
  • U krijgt een auto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken.
  • U krijgt een auto waarmee u niet privé mag rijden
   Dit verbod moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zie paragraaf 21.3.21 van het Handboek Loonheffingen 2019. 
  • U krijgt een auto waarvoor uw werkgever de eindheffing toepast
   Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • U krijgt een auto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer
   Dit is het geval als de auto bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel heeft en de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
  • U krijgt een auto waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt
   Vraag uw werkgever of dit het geval is.

  Hebt u een DigiD? Trek dan uw verklaring in met het online formulier:

  Verklaring intrekken

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan:

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Stuurt u ons zelf het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto: intrekken'?

  Dan geldt het volgende:

  • Wij trekken de verklaring in.
  • Uw werkgever moet het voordeel van het privégebruik voortaan bij uw loon tellen.

  Voor de periode in het kalenderjaar waarin uw werkgever nog niet het voordeel van het privégebruik bij uw loon telde, krijgt u:

  • een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • een naheffingsaanslag voor de premies werknemersverzekeringen
  • eventueel een naheffingsaanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • eventueel een rekening voor belastingrente die u moet betalen

  Stuurt u ons niet zelf het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto: intrekken'

  En rijdt u in een kalenderjaar meer dan 500 kilometers privé? Dan geldt alles wat in de opsomming hierboven staat, en bovendien krijgt u een boete.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Binnen 8 weken na ontvangst van uw formulier, krijgt u bericht van ons dat we de verklaring hebben ingetrokken.

  Informeer zo snel mogelijk uw werkgever hierover. Dan kan hij er voor de komende loontijdvakken direct rekening mee houden. Wij informeren uw werkgever ook over de intrekking van de verklaring en wat hiervan de gevolgen zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.