Doe aangifte als u AOW én 1 of meerdere kleinere pensioenen krijgt

Als u AOW en 1 of meerdere kleinere pensioenen hebt, is er misschien te veel belasting ingehouden op uw inkomen. Als u belastingaangifte doet, ziet u meteen of u geld kunt terugkrijgen. Lees hoe dat zit.

U hebt recht op heffingskortingen

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, hebt u recht op heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw inkomsten. Omdat u meerdere uitkeringen krijgt, kan het zijn dat u uw heffingskortingen niet volledig gebruikt. Dat betekent dat u teveel belasting hebt betaald. Die belasting kunt u alleen terugkrijgen door aangifte te doen.

Kijk of u uw zorgkosten kunt aftrekken

Maakt u kosten voor zorg die u niet vergoed krijgt? Onder voorwaarden zijn deze aftrekbaar. Aftrekbare zorgkosten verlagen uw inkomen. Hierdoor wordt de belasting ook lager.

Uw inkomen daalt vaak als u stopt met werken. Had u voordat u stopte met werken een hoger inkomen en kwam u daarom nooit boven de drempel voor de aftrek van zorgkosten uit? Misschien geldt nu een lagere drempel door een daling van uw inkomen en komt u er nu wel boven. Dan kunt u uw zorgkosten nu dus wel aftrekken. U komt misschien ook in aanmerking voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

U ziet of u tegemoetkoming en/of teveel betaalde belasting terugkrijgt door de aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Soms moet u juist geld betalen

Omdat u van meerdere instanties een uitkering krijgt, kan het helaas ook voorkomen dat u te weinig belasting hebt betaald. De uitkeringsinstanties weten niet welke inkomsten u nog meer hebt. Ze kunnen daar dus geen rekening mee houden bij het inhouden van de loonheffingen. Als u de aangifte invult en u ziet dat u € 52 of meer moet betalen, dan bent u verplicht om aangifte in te sturen.

Vul uw aangifte in om te zien of u geld terugkrijgt

Als u uw aangifte invult, ziet u meteen of u geld terugkrijgt of moet betalen. Pas als u de aangifte instuurt, doet u aangifte. U kunt het dus als proef invullen om te kijken wat u terugkrijgt. Lees hoe u aangifte inkomstenbelasting doet. U kunt tot 5 jaar belasting terugvragen. In 2024 kunt u dus over 2019 tot en met 2023 belasting terugvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.