Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe? Of te laat of onvolledig?

Dat hangt af van uw situatie.

Hebt u een aangiftebrief ontvangen, maar doet u niet op tijd aangifte?

Dan krijgt u eerst een herinnering. Daarin vragen wij u om alsnog aangifte te doen. U moet aangifte doen binnen de termijn die op de herinneringsbrief staat.

Verder kunt u nu zonder schriftelijke reden geen uitstel meer aanvragen en kunnen wij volgend jaar een verzoek voor uitstel afwijzen.

Let op!

Denkt u dat u al aangifte hebt gedaan? Controleer dan of wij die hebben ontvangen. Hoe u dat doet, leest u bij Hebben jullie mijn aangifte inkomstenbelasting 2023 ontvangen?. Blijkt dat u al aangifte hebt gedaan, dan hoeft u niets te doen. U kunt de herinneringsbrief als niet verzonden beschouwen.

Doet u na de herinnering nog steeds geen aangifte?

Dan krijgt u een aanmaning. Uw aangifte moet dan binnen 10 werkdagen bij ons binnen zijn, gerekend vanaf de datum op de aanmaning.

Komt uw aangifte ná deze termijn bij ons binnen?

Dan krijgt u een verzuimboete van € 385. Doet u vaker te laat aangifte, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514.

Daarnaast kunnen wij de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Stuurt u helemaal geen aangifte in?

Dan maken wij een schatting van uw inkomen. Op basis van deze schatting leggen we u een aanslag op. En naast de aanslag krijgt u dan ook een verzuimboete.

Doet u opzettelijk geen aangifte?

Dan leggen wij een vergrijpboete op. Lees meer hierover bij Boete.

Doet u opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte?

Ook dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Wij kunnen u ook een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag.

Bij een overlijden geen verzuim- of vergrijpboete

Bij een aangifte van iemand die is overleden, maken we een uitzondering. We leggen dan geen verzuim- of vergrijpboete op als degene op of na de datum van de aangiftebrief is overleden. De verplichting om aangifte te doen blijft uiteraard.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.