Digitale automatische incasso

Met een Digitale Incasso Machtiging geeft u ons toestemming om regelmatig een bedrag af te schrijven van uw bankrekening. Digitaal machtigen gaat eenvoudig. U regelt daarmee snel en foutloos uw machtiging.

U kunt de automatische incasso digitaal aanvragen voor:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2024
 • de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2024

Ga naar Overzicht betalen en ontvangen en log in met DigiD.

Voor de aanvraag

Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden als u een automatische incasso digitaal aanvraagt:

 • U kunt de automatische incasso alleen aanvragen voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zvw.
  Niet voor de motorrijtuigenbelasting of de vennootschapsbelasting.
 • Uw bank ondersteunt digitaal machtigen.
  Ondersteunt uw bank dit niet? Dan kunt u automatische incasso ook schriftelijk aanvragen met een machtigingsformulier.
 • Voor de automatische incasso moet er elke maand voldoende saldo op uw rekening staan.
 • Loopt u achter met betaling van de voorlopige aanslag waarvoor u automatische incasso wilt aanvragen? En hebt u een betalingsherinnering gekregen? Dan kunt u direct een automatische incasso aanvragen.
  Hebt u hiervoor een aanmaning of dwangbevel ontvangen? Dan moet u die openstaande bedragen eerst betalen.

Na de aanvraag

 • Binnen 10 werkdagen krijgt u een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag.
 • Wij schrijven de belasting maandelijks automatisch af van uw rekening. Het 1e bedrag 1 maand na de datum op uw aanslag. Daarna telkens een maand later.
 • Staat er te weinig saldo op uw rekening? Dan schrijven we de maand erna het dubbele af.
 • De automatische incasso stopt automatisch als u het hele bedrag hebt betaald.
 • Wilt u de automatische incasso zelf stopzetten? Dit kan nog niet via Overzicht betalen en ontvangen. Kijk voor meer informatie bij Ik wil een automatische incasso aanvragen voor de voorlopige aanslag 2024 - hoe werkt dat? of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.


Afbeelding scherm Overzicht Betalen en Ontvangen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.