Hoe maak ik bezwaar tegen een boete?

Dat hangt ervan af of u alleen bezwaar maakt tegen een boete of dat u bezwaar maakt tegen een boete én de aanslag. Als de bedragen van de belastingaanslag en de beschikking waarbij een bestuurlijke boete wordt opgelegd op één aanslagbiljet staan, wordt een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag óók aangemerkt als bezwaarschrift tegen de boete. Tenzij uit uw bezwaarschrift blijkt dat dit niet de bedoeling is.

 • U wilt bezwaar maken tegen een boete

  Maakt u bezwaar tegen een boete voor de inkomstenbelasting?

  Dan kan dat online met uw DigiD. Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Hieronder leest u welke informatie wij van u nodig hebben.

  Let erop dat u bezwaar maakt binnen 6 weken na de datum die op uw definitieve aanslag staat. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

  Hebt u online bezwaar gemaakt? Dan kunt u ook online volgen hoe ver wij zijn met de behandeling van uw bezwaar.

  Wilt u bezwaar maken tegen een andere boete?

  Dan maakt u bezwaar met een brief. Doe dat binnen 6 weken na de datum waarop de boete is opgelegd. Stuur de brief naar het adres dat op het aanslagbiljet of de boetebeschikking staat.

  Zet in de brief in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • het aanslagnummer of het kenmerk van de boete
  • dat u bezwaar maakt tegen de boete
  • de reden waarom u het niet eens bent met de boete
  • de datum van ondertekening
  • uw handtekening

  Hebt u documenten die uw standpunt ondersteunen? Stuur dan een kopie daarvan mee.

  Niet verplicht, wel handig: zet uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u zo sneller helpen.

  Hebt u bezwaar gemaakt binnen 6 weken?

  Als u bezwaar hebt gemaakt binnen 6 weken na de datum waarop de boete is opgelegd, dan behandelen wij uw bezwaarschrift binnen 12 weken. De beslistermijn van 12 weken mogen we (eenzijdig) 1 keer verlengen met maximaal 6 weken. Dit noemen wij ook wel 'verdagen'.

  Als wij die extra tijd nodig hebben, dan krijgt u daar bericht van.

 • U wilt bezwaar maken tegen een boete én de aanslag

  Lees op de aanslag hoe u bezwaar maakt tegen de betreffende belastingaanslag. U kunt dan tegelijkertijd bezwaar maken tegen de boete.

  Maakt u bezwaar tegen de boete én de aanslag inkomstenbelasting? Dan kan dat online met uw DigiD. Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

  Stuur ons een brief, waarin u aangeeft waarom u bezwaar maakt tegen de aanslag en waarom u bezwaar maakt tegen de boete. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

  Hebt u bezwaar gemaakt binnen 6 weken?

  Als u bezwaar hebt gemaakt binnen 6 weken na de datum van de aanslag, dan behandelen wij uw bezwaar binnen 12 weken. De beslistermijn van 12 weken mogen we (eenzijdig) 1 keer verlengen met maximaal 6 weken. Dit noemen wij ook wel 'verdagen'.

  Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.