Wat betekent Brexit voor de btw?

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Per 1 januari 2021 geldt het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK). 

Let op!

Wanneer u zich aanmeldt voor de KOR, trekken wij de vergunning art. 23 in.

Kijk bij uw situatie wat er voor u verandert vanaf 1 januari 2021.

 • Ik doe zaken met Noord-Ierland

  Noord-Ierland krijgt binnen het VK een aparte status: het blijft voor de btw een EU-lidstaat als het om levering van goederen gaat. Wat dit betekent ziet u bij Btw berekenen bij het leveren van goederen naar EU-landen .

  Vermeld leveringen aan Noord-Ierland in uw opgaaf ICP. Brengt u goederen over naar Noord-Ierland onder de regeling 'Voorraad op afroep'? Vermeld die ook in uw opgaaf ICP.

  Verwerving van goederen uit Noord-Ierland blijft u aangeven bij rubriek 4b 'Leveringen/diensten uit landen binnen de EU' van uw btw-aangifte.

  Btw over goederen uit Noord-Ierland kunt u terug blijven vragen via VAT-refund.

  De aparte status van Noord-Ierland geldt niet als het om diensten gaat. Voor diensten geldt dat Noord-Ierland géén EU- lidstaat meer is.

   
 • Ik koop goederen in het VK

  U moet btw aangeven en betalen bij de Douane voor goederen die u vanaf 1 januari 2021 invoert uit het VK. U geeft ze niet meer aan als intracommunautaire verwerving bij rubriek 4b van uw btw-aangifte.

  U kunt bij ons een vergunning artikel 23  aanvragen. U betaalt dan geen btw bij de Douane. In plaats daarvan geeft u deze btw aan in uw btw-aangifte: bij rubriek 4a 'Leveringen/diensten uit landen buiten de EU'.

  Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'.

  Afnemer van voorraad op afroep

  Neemt u uiterlijk 31 december 2021 voorraad op afroep af? En zijn deze goederen uiterlijk 31 december 2020 vanuit het VK overgebracht naar Nederland onder de regeling 'voorraad op afroep'? Dan is dit voor u op de datum van levering een intracommunautaire verwerving. Deze geeft u aan in uw btw-aangifte bij rubriek 4b 'Leveringen/diensten uit landen binnen de EU'. Neem de verwerving ook op in uw register. Wat u hierin precies moet vermelden, leest u bij Register bijhouden.

  Neemt u de goederen toch niet af, maar stuurt u deze in 2021 terug naar het VK? Dan moet u deze terugzending opnemen in uw register.

 • Ik lever goederen aan het VK

  Vanaf 1 januari 2021 zijn leveringen aan het VK geen leveringen binnen de EU meer. Een levering aan het VK is vanaf dan: uitvoer buiten de EU. Vanaf 2021 geeft u de btw voor uitgevoerde goederen naar het VK aan in uw btw-aangifte: bij rubriek 3a 'Levering naar landen buiten de EU'.

  Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'.

  Overbrengen van voorraad op afroep

  Hebt u uiterlijk 31 december 2020 goederen overgebracht naar het VK onder de regeling 'voorraad op afroep'? En levert u de goederen uiterlijk 31 december 2021 aan uw afnemer in het VK? Dan is dit voor u een intracommunautaire levering. Neem deze levering op in uw register. Wat u hierin precies moet vermelden, leest u bij Register bijhouden. U mag de levering ook aangeven in uw btw-aangifte bij rubriek 1e. Neem de levering niet op in uw opgaaf ICP.

  Neemt uw afnemer in de VK de goederen toch niet af, maar worden deze in 2021 teruggezonden naar Nederland? Dan moet u deze terugzending opnemen in uw register, en niet in de btw-aangifte. En ook niet in uw opgaaf ICP.


   
 • Ik lever diensten aan het VK - of neem diensten af uit het VK

  Vanaf 2021 is het VK voor de levering en afname van diensten een land buiten de EU. In ons hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw? ziet u wat dit betekent voor de btw. Geef in het hulpmiddel aan dat het in deze situatie gaat om 'een niet-EU-land'.

  Noord-Ierland heeft geen aparte status voor wat betreft diensten en is dus ook een niet-EU-land.


   
 • Ik wil een teruggaaf van btw die ik betaald heb in het VK

  Voor tijdvakken vanaf 2021 kunt u geen teruggaafverzoeken voor het VK meer doorsturen via VAT-refund. 

  Kijk voor de aparte status voor Noord-Ierland bij 'Ik doe zaken met Noord-Ierland'.


   


 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.