Vergunning artikel 23 aanvragen

Als u goederen invoert uit een land buiten de EU, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane met een invoeraangifte. De bij de Douane betaalde btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw.

Het is ook mogelijk om de invoer-btw aan te geven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. Dan hoeft u bij de Douane geen btw te betalen. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning artikel 23 zijn:

 • U woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
 • U voert regelmatig goederen in uit landen buiten de EU.
 • U voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij invoer moet betalen.

Let op!

Als u een vergunning artikel 23 krijgt, mag u geen jaaraangifte doen. Doet u nu jaaraangifte? Dan krijgt u van ons een brief om in het vervolg per kwartaal aangifte te doen.

Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling? Dan kunt u niet kiezen voor een vergunning artikel 23.

Voor sommige goederen moet u de invoer-btw altijd aangeven in de btw-aangifte. Om welke goederen het gaat, leest u in bijlage A van Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte.

Bent u niet in Nederland gevestigd?

Bent u niet gevestigd in Nederland, maar wordt u wel vertegenwoordigd door een algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan kan deze persoon namens u een vergunning artikel 23 aanvragen. Wordt u vertegenwoordigd door een beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de vergunning artikel 23 van deze beperkt fiscaal vertegenwoordiger.

Aanvragen

Wilt u een vergunning artikel 23 aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag Vergunning artikel 23' in.

U kunt ook een brief sturen naar uw belastingkantoor. Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

 • uw btw-identificatienummer
 • uw omzetbelastingnummer
 • de bedrijfsnaam waaronder u de goederen invoert
 • het soort goederen dat u invoert uit landen buiten de EU
 • de waarde van de goederen
 • de landen buiten de EU waaruit u de goederen invoert
 • hoe vaak per jaar u goederen invoert uit landen buiten de EU
 • orderbevestiging(en), inkoopfacturen en/of invoerdocumenten om aan te tonen dat u regelmatig goederen invoert

Binnen 8 weken krijgt u een beslissing op uw verzoek.

Let op!

Stuur kopie├źn van deze documenten mee als bijlagen. En zet op elke bijlage uw omzetbelastingnummer. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Vergunning artikel 23 bij import van personen- en bestelauto's

Bij invoer van personen- en bestelauto's kunt u ook een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiervoor gelden wel afwijkende eisen. Neem hiervoor contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.