Vergunning artikel 23 aanvragen

Als u goederen invoert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde invoer-aangifte. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw. U kunt ook de btw bij invoer aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning artikel 23 zijn:

 • U woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
 • U voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen.
 • U voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij invoer moet betalen.

Let op!

Als u een vergunning artikel 23 krijgt, mag u geen jaaraangifte doen. Doet u nu jaaraangifte? Dan krijgt u van ons een brief met het verzoek om in het vervolg per kwartaal aangifte te doen.

Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling? Dan kunt u niet kiezen voor een vergunning artikel 23.

Bent u niet in Nederland gevestigd?

Bent u niet gevestigd in Nederland, maar wordt u wel vertegenwoordigd door een algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan kan deze persoon namens u een vergunning artikel 23 aanvragen. Wordt u vertegenwoordigd door een beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de vergunning artikel 23 van deze beperkt fiscaal vertegenwoordiger.

Aanvragen

Wilt u een vergunning artikel 23 aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag Vergunning artikel 23' in.

U kunt ook een brief sturen naar uw belastingkantoor. Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

 • uw btw-identificatienummer
 • uw omzetbelastingnummer
 • de bedrijfsnaam waaronder u de goederen invoert
 • het soort goederen dat u invoert uit niet-EU-landen
 • de waarde van de goederen
 • de landen buiten de EU waaruit u de goederen invoert
 • hoe vaak per jaar u goederen invoert uit niet-EU-landen
 • Orderbevestiging(en), inkoopfacturen en/of invoerdocumenten om aan te tonen dat u regelmatig goederen invoert

Binnen 8 weken krijgt u een beslissing op uw verzoek.

Let op!

Als u kopie├źn van deze documenten bij de aanvraag voegt, kan dat vertraging bij de afhandeling voorkomen. Vermeld altijd uw omzetbelastingnummer op een bijlage.

Vergunning artikel 23 bij import van personen- en bestelauto's

Bij invoer van personen- en bestelauto's kunt u ook een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiervoor gelden wel afwijkende eisen. Neem hiervoor contact op met uw belastingkantoor.

Btw verleggen naar aangifte voor aangewezen goederen

Als u bepaalde goederen invoert uit een niet-EU-land, wordt de btw verplicht verlegd naar de btw-aangifte. U betaalt dan geen btw bij de Douane. Om welke goederen het gaat, leest u in deze bijlage. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.