Vergunning artikel 23 aanvragen

Als u goederen invoert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw. U kunt ook de btw bij invoer aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning artikel 23 zijn:

  • U woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
  • U voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen.
  • U voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij invoer moet betalen.

Bent u niet in Nederland gevestigd?

Bent u niet gevestigd in Nederland, maar wordt u wel vertegenwoordigd door een algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan kan hij namens u een vergunning artikel 23 aanvragen. Wordt u vertegenwoordigd door een beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van zijn vergunning artikel 23.

Let op!

Als u een vergunning artikel 23 krijgt, mag u geen jaaraangifte doen. Doet u nu jaaraangifte? Dan krijgt u van ons een brief met het verzoek om in het vervolg per kwartaal aangifte te doen.

Aanvragen

Wilt u een vergunning artikel 23 aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag Vergunning artikel 23' in.

U kunt ook een brief sturen naar uw belastingkantoor. Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

  • uw btw-identificatienummer
  • uw omzetbelastingnummer
  • de bedrijfsnaam waaronder u de goederen invoert
  • de soort goederen die u invoert uit niet-EU-landen
  • de waarde van de goederen
  • de landen buiten de EU waaruit u de goederen invoert
  • hoe vaak u per jaar goederen invoert uit niet-EU-landen

Binnen 8 weken krijgt u een beslissing op uw verzoek.

Vergunning artikel 23 bij import van personen- en bestelauto's

Bij invoer van personen- en bestelauto's kunt u ook een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiervoor gelden wel afwijkende eisen. Neem hiervoor contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.