Eigenwoningforfait - wat is het en hoe bereken ik het?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is. Wij berekenen dit bedrag voor u.

Wilt u het bedrag zelf berekenen?

Kies voor welk belastingjaar u het wilt berekenen:

 • Eigenwoningforfait 2020

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,60%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,006 = € 1.680.

  Tabel eigenwoningforfait 2020

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,20%

  € 25.000

  € 50.000

  0,35%

  € 50.000

  € 75.000

  0,45%

  € 75.000

  € 1.090.000

  0,60%

  € 1.090.000

  -

  € 6.540 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.090.000

 • Eigenwoningforfait 2021

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,50%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,005 = € 1.400.

  Tabel eigenwoningforfait 2021

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,20%

  € 25.000

  € 50.000

  0,30%

  € 50.000

  € 75.000

  0,40%

  € 75.000

  € 1.110.000

  0,50%

  € 1.110.000

  -

  € 5.550 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.110.000

Hebt u geen of een kleine eigenwoningschuld? Dan krijgt u een aftrek op uw eigenwoningforfait

Bij geen of weinig eigenwoningschuld betaalt u ook geen of weinig hypotheekrente. Meestal is uw eigenwoningforfait dan hoger dan uw aftrekbare kosten. Wij geven u dan een aftrek op uw eigenwoningforfait.

U krijgt deze aftrek mogelijk niet als u:

Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' afgebouwd

Voor 2020 betekent dit, dat nog 93,33% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten in aanmerking wordt genomen. Voor 2021 is dat 90%.

Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal.

Voorbeeld 2021

In 2021 moet u voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200.

Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 180 (= € 200 x 90%). Dat betekent dat we het verschil van € 20 bij uw 'inkomen uit werk en woning' optellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.