Eigenwoningforfait - wat is het en hoe bereken ik het?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is. Wij berekenen dit bedrag voor u.

Wilt u het bedrag zelf berekenen?

Kies voor welk belastingjaar u het wilt berekenen:

 • Eigenwoningforfait 2023

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0035 = € 980.

  Tabel eigenwoningforfait 2023

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,10%

  € 25.000

  € 50.000

  0,20%

  € 50.000

  € 75.000

  0,25%

  € 75.000

  € 1.200.000

  0,35%

  € 1.200.000

  -

  € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

 • Eigenwoningforfait 2024

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Voorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0035 = € 980.

  Tabel eigenwoningforfait 2024

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,10%

  € 25.000

  € 50.000

  0,20%

  € 50.000

  € 75.000

  0,25%

  € 75.000

  € 1.310.000

  0,35%

  € 1.310.000

  -

  € 4.585 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.310.000

Hebt u geen of een kleine eigenwoningschuld? Dan krijgt u een aftrek op uw eigenwoningforfait

Bij geen of weinig eigenwoningschuld betaalt u ook geen of weinig hypotheekrente. Meestal is uw eigenwoningforfait dan hoger dan uw aftrekbare kosten. Wij geven u dan een aftrek op uw eigenwoningforfait.

U krijgt deze aftrek mogelijk niet als u:

Afbouw aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld'

Voor 2023 betekent dit dat nog 83,33% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten in aanmerking wordt genomen. Voor 2024 is dat 80%.

Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal.

Voorbeeld 2024

In 2024 moet u voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200.

Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 160 (= € 200 x 80%). Dat betekent dat we het verschil van € 40 bij uw 'inkomen uit werk en woning' optellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.