Eigenwoningforfait - wat is het en hoe bereken ik het?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is. Wij berekenen dit bedrag voor u.

Hoe hoog is uw eigenwoningforfait?

Het is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Lees welke WOZ-waarde u invult.
Wilt u het bedrag zelf berekenen voor 2018? Gebruik dan deze tabel:

Tabel eigenwoningforfait 2018

WOZ-waarde

Eigenwoningforfait

meer dan

niet meer dan

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,25%

€ 25.000

€ 50.000

0,40%

€ 50.000

€ 75.000

0,55%

€ 75.000

€ 1.060.000

0,70%

€ 1.060.000

-

€ 7.420 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Geen of een kleine eigenwoningschuld?

Dan betaalt u ook geen of weinig hypotheekrente. Meestal is uw eigenwoningforfait dan hoger dan uw aftrekbare kosten. Wij geven u een aftrek op uw eigenwoningforfait.

U krijgt deze aftrek mogelijk niet als u:

Hoe werkt deze aftrek?

De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten zoals uw hypotheekrente. Dit verschil verrekenen we in uw aangifte. Zo betaalt u per saldo geen belasting meer over uw eigen woning.

Voorbeeld

Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af. 

Dan zou u nog aan belasting over uw eigen woning moeten betalen: € 1.200 - € 1.000 = € 200.

Maar uw eigenwoningforfait is hoger dan uw aftrekbare kosten. Daarom verminderen we uw belasting over uw eigen woning met € 200. Zo betaalt u geen belasting meer over uw eigen woning.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.