Eigenwoningforfait - wat is het en hoe bereken ik het?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is. Wij berekenen dit bedrag voor u.

Wilt u het bedrag zelf berekenen?

Kies voor welk belastingjaar u het wilt berekenen:

 • Eigenwoningforfait 2019

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Rekenvoorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 279.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,65%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 279.000 x 0,0065 = € 1.813.

  Tabel eigenwoningforfait 2019

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,25%

  € 25.000

  € 50.000

  0,35%

  € 50.000

  € 75.000

  0,50%

  € 75.000

  € 1.080.000

  0,65%

  € 1.080.000

  -

  € 7.020 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.080.000

 • Eigenwoningforfait 2018

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Rekenvoorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 279.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,70%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 279.000 x 0,0070 = € 1.953.

  Tabel eigenwoningforfait 2018

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,25%

  € 25.000

  € 50.000

  0,40%

  € 50.000

  € 75.000

  0,55%

  € 75.000

  € 1.060.000

  0,70%

  € 1.060.000

  -

  € 7.420 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

 • Eigenwoningforfait 2017

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

  1. Kies in de tabel het percentage eigenwoningforfait dat hoort bij de WOZ-waarde van uw eigen woning.
  2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde van uw eigen woning met dit percentage.
  3. De uitkomst is het bedrag aan eigenwoningforfait dat u bij uw inkomen moet tellen.

  Rekenvoorbeeld

  De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 279.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,75%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 279.000 x 0,0075 = € 2.092.

  Tabel eigenwoningforfait 2017

  WOZ-waarde
  meer dan

  WOZ-waarde
  niet meer dan

  Eigenwoningforfait

  -

  € 12.500

  0%

  € 12.500

  € 25.000

  0,30%

  € 25.000

  € 50.000

  0,45%

  € 50.000

  € 75.000

  0,60%

  € 75.000

  € 1.060.000

  0,75%

  € 1.060.000

  -

  € 7.950 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Hebt u geen of een kleine eigenwoningschuld? Dan krijgt u een aftrek op uw eigenwoningforfait

Bij geen of weinig eigenwoningschuld betaalt u ook geen of weinig hypotheekrente. Meestal is uw eigenwoningforfait dan hoger dan uw aftrekbare kosten. Wij geven u dan een aftrek op uw eigenwoningforfait.

U krijgt deze aftrek mogelijk niet als u:

Hoe werkt de aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' tot 1 januari 2019?

De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten zoals uw hypotheekrente. Dit verschil verrekenen we in uw aangifte. Zo betaalt u per saldo geen belasting meer over uw eigen woning.

Voorbeeld 2018

Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af. 

Dan zou u nog aan belasting over uw eigen woning moeten betalen: € 1.200 - € 1.000 = € 200.

Maar uw eigenwoningforfait is hoger dan uw aftrekbare kosten. Daarom verminderen we uw belasting over uw eigen woning met € 200. Zo betaalt u geen belasting meer over uw eigen woning.

Hoe werkt de aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' vanaf 1 januari 2019?

Vanaf 1 januari 2019 wordt deze aftrek afgebouwd. Voor 2019 betekent dit, dat nog 96,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten in aanmerking wordt genomen.

Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal.

Voorbeeld 2019

Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af.

Dan zou u nog aan belasting over uw eigen woning moeten betalen: € 1.200 - € 1.000 = € 200.

Maar uw eigenwoningforfait is hoger dan uw aftrekbare kosten. Daarom verminderen we uw belasting over uw eigen woning met € 194. U betaalt dus nog over € 6 belasting voor uw eigen woning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.