Vooruit- en achterafbetaalde rente en kosten

Hebt u de rente en kosten voor uw eigen woning voor een bepaald jaar contractueel vooruitbetaald of achteraf betaald? Dan betaalt u in een ander jaar mogelijk minder rente dan het eigenwoningforfait. U hebt dan toch geen recht op de aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld. U moet de rente en kosten voor de berekening van de aftrek namelijk toerekenen aan het jaar waarover u de rente betaalde.

Voorbeeld

Stel, u hebt een eigen woning met een eigenwoningforfait van € 1.500. De rente is € 4.800. U hebt de rente voor het 1e halfjaar van 2023 (€ 2.400) contractueel in december 2022 betaald. In 2023 betaalt u geen rente. De rente over het 2e halfjaar van 2023 (€ 2.400) betaalt u contractueel in januari 2024.

Omdat u in 2023 geen rente hebt betaald, zou u voor het hele bedrag van het eigenwoningforfait (€ 1.500) aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld krijgen. Maar u moet de rente die u in 2023 hebt vooruitbetaald en de rente die u in 2024 achteraf hebt betaald, toerekenen aan 2023.

Omdat de toegerekende rente over 2023 (€ 4.800) hoger is dan het eigenwoningforfait (€ 1.500), krijgt u in dat geval geen aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.