Geen of een kleine eigenwoningschuld

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

U hebt mogelijk geen recht op de aftrek als u:

Hoe werkt de aftrek?

De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals de rente. Dit wordt verrekend bij uw aangifte, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait van de eigen woning betaalt.

Voorbeeld

Voor uw eigen woning moet u € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200. U krijgt dan een aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld van € 200.

Let op!

Hebt u meer dan 1 eigen woning? Dan worden voor de toepassing van de regeling ‘geen of een kleine eigenwoningschuld’ alle inkomsten en uitgaven van alle woningen samen bekeken.

Zie ook:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.