Premiedifferentiatie WW: lage en hoge WW-premie

De WW-premie die u als werkgever voor uw werknemer moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat u met uw werknemer hebt gesloten. Er zijn 2 soorten WW-premie: een lage WW-premie en een hoge WW-premie. De percentages worden elk jaar vastgesteld.

Wanneer betaalt u de lage en wanneer de hoge WW-premie?

U betaalt voor uw werknemer de lage WW-premie als het antwoord op de 1e 2 vragen 'ja' is en het antwoord op de 3e vraag 'nee':

Geen ja-ja-nee? Dan betaalt u de hoge WW-premie, tenzij er sprake is van een uitzondering.

In 3 uitzonderingssituaties betaalt u altijd de lage WW-premie

Het gaat om deze 3 situaties:

 • Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of maximaal 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.
 • U sluit een praktijkovereenkomst en een arbeidscontract met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt, en u neemt de praktijkovereenkomst op in uw administratie. Op de praktijkovereenkomst moet de datum staan waarop deze is overeengekomen.
 • U betaalt een WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering namens UWV door aan uw werknemer (werkgeversbetaling). Of u betaalt deze uitkering zelf als eigenrisicodrager.

Soms moet u de lage premie met terugwerkende kracht herzien

Dat moet als de situatie van de werknemer als volgt verandert:

 • Een nieuwe werknemer neemt uiterlijk 2 maanden na indiensttreding ontslag of wordt ontslagen. Hoe u die periode vaststelt,leest u bij: Premie WW herzien bij ontslag - wanneer eindigt de periode van 2 maanden?
 • Een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft.

In deze 2 situaties betaalt u alsnog de hoge premie.

Let op!
In verband met de coronacrisis hoeft u in 2020 en 2021 in de 2e situatie niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. Deze en andere maatregelen vindt u op: Coronacrisis.

Moet u de lage premie herzien, dan doet u dat door alle voorgaande aangiftetijdvakken te corrigeren. In de correctie geeft u de volgende gegevens door:

 • de grondslagaanwas in de rubriek 'Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien'
  Gebruikt u onze aangiftesoftware? Dan vult u de grondslagaanwas in bij de rubriek 'Aanwas cumulatief premieloon WW-AWf'. Dat wordt door ons automatisch verwerkt als 'Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien'.
 • het bedrag van de hoge premie in de rubriek 'Premie AWf herzien'
 • € 0 in de rubrieken voor 'Premie AWf laag' en 'Premie AWf hoog' (dit zijn verplichte velden)
  Gebruikt u onze aangiftesoftware? Dan vult u alleen € 0 in bij de rubriek 'Premie AWf laag'. U kunt geen premie AWf hoog invullen. Voor die premie stuurt de software automatisch € 0 mee.

Als u de lage premie moet herzien, mag u de antwoorden op de vragen over het arbeidscontract (ja-ja-nee) niet aanpassen.

Voorbeeld
Op 1 juli 2020 neemt u een nieuwe werknemer aan. Hij krijgt een vast contract voor 40 uur per week. U hebt het contract schriftelijk vastgelegd. U betaalt over het loon de lage WW-premie. Op 15 augustus ontslaat u de werknemer. U moet dan voor deze werknemer vanaf 1 juli 2020 alsnog de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage. U moet de lage WW-premie dus herzien.

U doet aangifte per maand. Over juli hebt u al aangifte gedaan, over augustus nog niet. U moet dan de lage WW-premie in de aangifte over juli herzien. Dat doet u door een correctie over juli mee te sturen bij de aangifte over augustus. U moet dan in de correctie over juli de WW-premie invullen bij 'Premie Awf herzien'. In de aangifte over augustus geeft u de hoge WW-premie ook op bij 'Premie Awf herzien'.

Gebruikt u onze aangiftesoftware? Dan kunt u alleen herzien via een correctie.

U mag de premie niet herzien als u een fout hebt gemaakt in de premievragen

De premie herzien doet u alleen als de situatie verandert. Is de situatie niet veranderd, maar hebt u een fout gemaakt? Dan mag u de premie dus niet herzien.

Hebt u bijvoorbeeld aangegeven dat uw werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, terwijl hij een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft? Dan moet u deze fout herstellen door het juiste antwoord op deze vraag te geven en de hoge premie aan te geven in plaats van de lage.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.