Ik blijf in ons koophuis wonen - waar moet ik op letten?

Gaat u uit elkaar? Dat heeft meestal gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de hypotheekrente die u mag aftrekken bijvoorbeeld. Of het deel van het eigenwoningforfait dat u moet aangeven.

Samen of apart aangifte doen

U mag nog samen aangifte doen in het jaar waarin u uit elkaar gaat. U kiest dan samen wie welk deel aangeeft van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

Lees meer hierover bij Samen of apart aangifte doen.

U mag uw deel van de hypotheekrente aftrekken

is uw aandeel in de hypotheek bijvoorbeeld 50%? Dan mag u 50% van de rente aftrekken.

Betaalt u hypotheekrente voor uw ex? Of betaalt uw ex rente voor u? En is er sprake van een onderhoudsverplichting?

Hebt u een onderhoudsverplichting die volgt uit een convenant of rechterlijke uitspraak? En betaalt u hierdoor een deel van de rente voor de ander? Dan geeft u dit aan als betaalde partneralimentatie. Het maakt niet uit of u dat met uw ex hebt afgesproken of dat de rechter dit heeft besloten. Degene die voor de ander betaalt, geeft het betaalde bedrag aan als betaalde partneralimentatie. Degene voor wie is betaald, geeft hetzelfde bedrag aan als ontvangen alimentatie.

Kijk in de tabel hoe dit werkt:

Uw aandeel in de hypotheek is 50%

Wie betaalt de hypotheekrente?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie?

Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

Ik betaal alle rente

50%

50%

Mijn ex betaalt alle rente

50%

0%

50%

We betalen ieder de helft

50%

0%

0%

Voorbeeld

Uw aandeel in de hypotheek is 50%. U moet naast uw eigen hypotheekrente ook die van uw ex betalen. De totale hypotheekrente is € 8.000. U trekt dan € 4.000 af als hypotheekrente en € 4.000 als betaalde alimentatie. Uw ex geeft € 4.000 aan als ontvangen alimentatie.

Betaalt u hypotheekrente voor uw ex? Of betaalt uw ex rente voor u? En is er géén onderhoudsverplichting?

Bent u geen fiscaal partner meer? Dan kunt u alleen de rente aftrekken die u betaalt voor uw aandeel in de schuld voor de eigen woning. Het deel dat u voor uw partner betaalt, kunt u niet opgeven als betaalde alimentatie.

Uw aandeel in de hypotheek is 50%

Wie betaalt de hypotheekrente?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie?

Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

Ik betaal alle rente

50%

0%

0%

Mijn ex betaalt alle rente

0%

0%

0%

We betalen ieder de helft

50%

0%

0%

Als u de rente voor uw (ex-)partner betaalt, dan kan er sprake zijn van een regresvordering. U hebt een regresvordering als uw (ex-)partner het door u betaalde rentebedrag aan u moet terugbetalen.

Het bedrag van deze vordering vult u in uw aangifte in bij 'Bankrekeningen en andere bezittingen' onder 'Uitgeleend geld en andere vorderingen, zoals schenkingen op papier'.

Moet u het bedrag dat uw (ex-)partner voor u betaalt aan hem terugbetalen? Dan moet u dit bedrag opnemen als een schuld.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. In uw aangifte moet u het eigenwoningforfait aangeven. Dit doet u voor het deel dat u eigenaar bent van de woning. Bent u voor 50% eigenaar? Dan geeft u dus 50% van het eigenwoningforfait aan. Uw ex geeft de andere 50% aan.

Mag u in de woning wonen op basis van een alimentatieplicht? En betaalt u uw ex géén zakelijke huurvergoeding voor het gebruik van zijn deel van de woning? Dan geeft u óók 50% van het eigenwoningforfait aan als ontvangen alimentatie. Uw ex geeft dan 50% van het eigenwoningforfait aan als betaalde alimentatie.

De alimentatieplicht kan blijken uit een rechterlijke uitspraak, convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Wie moet eigenwoningforfait aangeven?

Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie?

Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen alimentatie?

Ik geef 50% aan

Ik mag 0% aftrekken

Ik moet 50% aangeven

Mijn ex geeft 50% aan

Mijn ex mag 50% aftrekken

Mijn ex moet 0% aangeven

Blijft uw ex in jullie koophuis wonen?

Ook dat heeft gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.