Wij gaan uit elkaar en mijn ex blijft in ons huis - waar moet ik op letten?

Als u uit elkaar gaat, heeft dit meestal gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de hypotheekrente die u mag aftrekken bijvoorbeeld. Of het deel van het eigenwoningforfait dat u moet aangeven.

Het maakt uit hoe lang het geleden is dat u de woning verliet. Kies daarom uw situatie:

 • Het is korter dan 2 jaar geleden dat ik de woning verliet

  In het jaar waarin u uit elkaar ging, mag u nog samen als fiscale partners aangifte doen.

  Dat is makkelijker en vaak ook gunstiger. Ook is de kans kleiner dat u uw aangifte niet goed invult.

  Dat betekent dat u samen kiest, wie welk deel aangeeft van het saldo van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait.

  Lees meer hierover bij Samen of apart aangifte doen.

  U mag uw deel van de hypotheekrente blijven aftrekken

  Als uw aandeel in de hypotheek 50% is, mag u dus ook 50% van de rente aftrekken. Dat mag voor de periode waarin uw ex in het huis woont. Met een maximum van 2 jaar. Verlaat uw ex het huis binnen die 2 jaar? Dan mag u uw betaalde hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. Uw ex blijft in de woning wonen en woont daar 2 jaar later nog. Dan geeft u in uw aangifte het huis tot 4 juni 2020 aan als eigen woning. Dit betekent dat u tot 4 juni 2020 de hypotheekrente mag aftrekken. Daarna niet meer.

  Verlaat uw ex ook het huis binnen die 2 jaar?

  Dan mag u uw hypotheekrente aftrekken tot de dag dat uw ex het huis verlaat. Ténzij het huis leeg en te koop staat. Dan mag u de rente nog langer aftrekken. Kijk wat dan precies voor u geldt bij U bent eigenaar, maar uw ex blijft er wonen (bij het onderdeel Uw ex verlaat de woning binnen 2 jaar).


  Betaalt u hypotheekrente voor uw ex? Of betaalt uw ex rente voor u?

  Hebt u een aantoonbare onderhoudsverplichting? En betaalt u hierdoor rente voor de ander? Dan geeft u dit aan als betaalde alimentatie. Het maakt niet uit of u dat met uw ex hebt afgesproken in een convenant of dat de rechter dit heeft besloten. De persoon voor wie alimentatie is betaald, geeft hetzelfde bedrag aan als ontvangen alimentatie. Het is verstandig om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

  Kijk in de tabel hoe dit werkt:

  Wie betaalt de hypotheekrente?

  Welk deel van de hypotheekrente mag ik aftrekken?

  Welk deel van de hypotheekrente mag ik aangeven als betaalde partneralimentatie?

  Welk deel van de hypotheekrente moet ik aangeven als ontvangen partneralimentatie?

  Ik betaal alle rente

  50%

  50%

  Mijn ex betaalt alle rente

  50%

  50%

  We betalen ieder de helft

  50%

  Voorbeeld

  Uw aandeel in de hypotheek is 50%. U moet naast uw eigen rente ook die van uw ex betalen. De totale rente is € 8.000. U trekt dan € 4.000 af als hypotheekrente en € 4.000 als betaalde alimentatie. Uw ex geeft € 4.000 aan als ontvangen alimentatie en trekt € 4.000 af als hypotheekrente.

  Let op!

  Koopt u een andere woning nadat u uit elkaar bent? Of gaat u in uw 2e woning wonen? Dan kunnen strengere regels gelden voor het aftrekken van uw hypotheekrente. Uw hypotheekverstrekker kan u daar meer over vertellen.

  Is er geen sprake van een onderhoudsverplichting en betaalt u de rente voor uw (ex-)partner? Dan kan er sprake zijn van een regresvordering. U hebt een regresvordering als uw (ex-)partner het door u betaalde rentebedrag aan u moet terugbetalen.

  Het bedrag van deze vordering vult u in uw aangifte in bij 'Bankrekeningen en andere bezittingen' onder 'Uitgeleend geld en andere vorderingen, zoals schenkingen op papier'.

  Moet u het bedrag dat uw (ex-)partner voor u betaalt aan hem terugbetalen? Dan moet u dit bedrag opnemen als een schuld.

  Eigenwoningforfait

  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. In uw aangifte moet u het dit aangeven voor het deel dat u eigenaar bent van de woning. Bent u voor 50% eigenaar? Dan geeft u dus 50% aan. Uw ex geeft de andere 50% aan.

  Mag uw ex in uw woning wonen op basis van een alimentatieplicht? En betaalt uw ex u géén zakelijke huurvergoeding voor het gebruik van uw deel van de woning? Dan geeft u óók 50% van het eigenwoningforfait aan als betaalde alimentatie. Uw ex geeft dan 50% van het eigenwoningforfait aan als ontvangen partneralimentatie.

  Voorbeeld

  U verlaat de woning op 4 juni 2018. En uw ex blijft nog 2 jaar in de woning wonen. U krijgt daar geen vergoeding voor. U geeft tot 4 juni 2020 uw deel van het eigenwoningforfait aan. Daarnaast geeft u uw deel van het eigenwoningforfait aan als betaalde partneralimentatie.

  Wie moet eigenwoningforfait aangeven?

  Wie mag eigenwoningforfait aftrekken als betaalde alimentatie?

  Wie geeft eigenwoningforfait aan als ontvangen alimentatie?

  Ik geef 50% aan

  Ik mag 50% aftrekken

  Ik geef 0% aan

  Mijn ex geeft 50% aan

  Mijn ex mag 0% aftrekken

  Mijn ex geeft 50% aan

 • Het is 2 jaar of langer geleden dat ik de woning verliet

  Na 2 jaar wordt uw woning niet meer gezien als een 'eigen woning'. De hypotheekrente over uw deel van de schuld is dan niet meer aftrekbaar. Uw deel van de waarde en de schuld van de woning geeft u op bij uw bezittingen en schulden (box 3). Afhankelijk van wie de rente betaalt, heeft dit een aantal gevolgen. Kies uw situatie:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.