U verlaat de woning en ieder betaalt zijn eigen deel van de rente

Geldt voor u het volgende?

 • U gaat scheiden.
 • U had samen met uw (ex-)echtgenoot een eigen woning, maar u hebt deze woning verlaten.
 • Uw (ex-)echtgenoot blijft in die eigen woning wonen.
 • De woning is eigendom van u en uw (ex-)echtgenoot.
 • U en uw (ex-)echtgenoot betalen ieder uw eigen deel van de (hypotheek)rente.

Dan is deze woning niet langer uw hoofdverblijf. Toch moet u de woning die u hebt verlaten nog 2 jaar nadat u deze hebt verlaten, als eigen woning in de aangifte opgeven. Deze periode van 2 jaar start op de dag nadat u de woning hebt verlaten. U geeft dan de door u betaalde rente over de eigenwoningschuld op, net als uw deel van het eigenwoningforfait van deze woning. U kunt uw deel van het eigenwoningforfait van de door u verlaten woning opgeven als betaalde partneralimentatie. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor.

Let op!

Als u een andere eigen woning koopt, dan moet u ook deze woning opgeven in uw aangifte.

Koopt u direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kunt u maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken

Wat vult u in bij de aangifte?

Bij eigen woning:

 • Uw deel van het eigenwoningforfait (inkomsten) van de voormalige eigen woning
  Woonde u in dit jaar nog in de door u verlaten woning? Dan rekent u uw eigenwoningforfait uit over de periode dat u er in woonde, maar ook over de periode dat u er niet in woonde.
 • Hebt u een andere eigen woning gekocht? Dan vult u ook het eigenwoningforfait van die eigen woning in.
 • De rente die u betaalt over uw deel van de eigenwoningschuld van de voormalige eigen woning (aftrekposten)
 • Hebt u een andere eigen woning gekocht? Dan vult u ook in: de betaalde rente over de eigenwoningschuld van die woningen de kosten van de geldlening voor die eigen woning.

Bij betaalde partneralimentatie:

 • Het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait van de door u verlaten woning over de periode dat u niet meer in deze woning woonde.
  U mag dit bedrag alleen aftrekken, als u uw deel van de woning gratis ter beschikking stelt aan uw (ex-)echtgenoot en het deel uitmaakt van de alimentatieplicht. De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst. Uw (ex-)echtgenoot heeft dan voor dat deel van de woning het woongenot.
  Betaalt uw (ex-)echtgenoot huur aan u? Dan hoeft u de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. U mag het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait in dat geval niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

U hebt de woning 2 jaar geleden verlaten

Op het moment dat u de voormalige eigen woning 2 jaar hebt verlaten, verandert uw situatie. De verlaten woning is dan geen eigen woning meer. U hebt geen recht meer op (hypotheek)rente aftrek voor deze woning. Ook hoeft u het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait van deze woning niet meer op te geven. U kunt wel recht hebben op aftrek van betaalde partneralimentatie.

Uw (ex-)echtgenoot verlaat de woning binnen 2 jaar en de woning gaat in de verkoop

Verlaat uw (ex-)echtgenoot de woning binnen 2 jaar nadat u de woning hebt verlaten? En wordt de woning in de verkoop gezet? Dan geeft u de woning tijdelijk als eigen woning op. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de zogenoemde verhuisregeling, alleen geldt een andere termijn waarbinnen u de woning als eigen woning opgeeft.

U geeft het huis namelijk als eigen woning op vanaf het moment dat u zelf de woning hebt verlaten. U doet dit tot het eind van het kalenderjaar waarin u bent vertrokken, plus de 3 kalenderjaren die daarop volgen.

Gedurende de periode waarin uw ex nog in het huis woonde, telt u de woning mee bij uw eigenwoningforfait en trekt u de hypotheekrente af. Vanaf het moment dat uw ex de woning heeft verlaten en de woning te koop staat, telt de woning niet meer mee voor uw eigen woningforfait, maar mag u nog wel de rente aftrekken.

Voorbeeld

U verlaat de woning op 15 maart 2023. Uw ex blijft er nog ruim een jaar wonen en verlaat de woning vervolgens op 1 juni 2024. De woning staat vanaf dat moment te koop. U geeft de woning als eigen woning op van 15 maart 2023 tot en met 31 december 2026.

Voor de periode van 15 maart 2023 tot en met 1 juni 2024 telt de woning mee voor uw eigenwoningforfait en mag u de hypotheekrente aftrekken.

Voor periode van 2 juni 2024 tot en met 31 december 2026 trekt u alleen de hypotheekrente af. Het eigenwoningforfait is voor die periode 0 euro.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.