U blijft in de woning wonen, maar uw (ex-)echtgenoot betaalt alle rente

Geldt voor u het volgende?

 • U gaat scheiden.
 • U hebt  samen met uw (ex-)echtgenoot een eigen woning en u blijft in deze woning wonen.
 • Uw (ex-)echtgenoot heeft de woning verlaten.
 • De woning is eigendom van u en uw (ex-)echtgenoot.
 • Uw (ex-)echtgenoot betaalt alle (hypotheek) rente.

Dan kunt u te maken hebben met ontvangen partneralimentatie.

Wat vult u in bij de aangifte?

Bij eigen woning:

 • uw deel van het eigenwoningforfait (inkomsten) van de eigen woning
 • de door uw (ex-)echtgenoot betaalde rente over uw deel van de eigenwoningschuld (aftrekposten)
  U mag de rente alleen aftrekken als uw (ex-)echtgenoot deze betaalt op grond van een onderhoudsverplichting tegenover u. Het maakt niet uit of u dat met uw (ex-)echtgenoot hebt afgesproken of dat de rechter dit heeft besloten.

Let op!

Betaalt uw (ex-)echtgenoot de rente zonder dat er sprake is van een onderhoudsverplichting? Dan kunt u het bedrag van de rente die uw (ex-)echtgenoot voor u betaalt, alleen aftrekken als er sprake is van een regresvordering. Uw (ex-)echtgenoot heeft een regresvordering als u het voor u betaalde rentebedrag moet terugbetalen aan uw (ex-)echtgenoot.

Bij ontvangen partneralimentatie:

 • het bedrag van het deel van het eigenwoningforfait van uw (ex-)echtgenoot, als de terbeschikkingstelling van de woning door uw (ex-)partner plaatsvindt vanwege een alimentatieplicht. De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.
  Betaalt u huur aan uw (ex-)echtgenoot? Dan hoeft u dit bedrag niet op te geven.
 • de door uw (ex-)echtgenoot voor u betaalde rente over uw deel van de eigenwoningschuld
  U moet dit alleen opgeven als uw (ex-)echtgenoot deze betaalt op grond van een onderhoudsverplichting tegenover u. Het maakt niet uit of u dat met uw (ex-)echtgenoot hebt afgesproken of dat de rechter dit heeft besloten.

Let op!

Is er sprake van een regresvordering, waardoor u de voor u betaalde rente moet terugbetalen aan uw (ex-)echtgenoot? Dan geeft u dit bedrag niet op als ontvangen partneralimentatie.

Bij box 3:

 • Moet u het bedrag dat uw (ex-)echtgenoot voor u betaalt, terugbetalen uw (ex-)echtgenoot? Dan moet u dit bedrag als een schuld opnemen in box 3.

Voorbeeld als sprake is van een regresvordering

U gaat scheiden en uw (ex-)echtgenoot vertrekt uit de eigen woning. U blijft in de eigen woning wonen. U betaalt geen huur aan uw (ex-)echtgenoot. Uw (ex-)echtgenoot betaalt het hele bedrag van de rente over de eigenwoningschuld. Dit is € 6.000. U bent ieder voor 50% eigenaar van die woning. U moet uw (ex-)echtgenoot de helft terugbetalen van het bedrag dat uw (ex-)echtgenoot heeft betaald aan rente, dus € 3.000. De WOZ-waarde van de woning is € 100.000. Het eigenwoningforfait is € 350 (0,35% van € 100.000).

Omdat u voor de helft eigenaar bent, moet u € 175 eigenwoningforfait optellen bij uw inkomen. U kunt als rente over de eigenwoningschuld € 3.000 aftrekken. Daarnaast geeft u € 175 op als ontvangen partneralimentatie omdat u gratis in de woning woont. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor. In box 3 geeft u € 3.000 op als een schuld aan uw (ex-)echtgenoot.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.