U verlaat de woning, maar betaalt alle rente

Geldt voor u het volgende?

 • U gaat scheiden.
 • U had samen met uw (ex-)echtgenoot een eigen woning, maar u hebt deze woning verlaten.
 • Uw (ex-)echtgenoot blijft wonen in de woning die u hebt verlaten.
 • De woning is eigendom van u en uw (ex-)echtgenoot.
 • U betaalt alle (hypotheek)rente.

Dan is de woning niet langer uw hoofdverblijf. Toch moet u deze woning nog 2 jaar nadat u deze hebt verlaten, als eigen woning in de aangifte opgeven. Deze periode van 2 jaar start op de dag nadat u de woning hebt verlaten. Ook kunt u bepaalde kosten die u maakt voor de verlaten woning opgeven als betaalde partneralimentatie. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor.

Let op!

Als u een andere eigen woning koopt, dan moet u ook deze woning opgeven in uw aangifte.

Koopt u direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kunt u maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken.

Betaalt u alle rente? Dus ook de rente die uw (ex-)echtgenoot over zijn deel van de schuld zou moeten betalen? Dan kunt u hier lezen wanneer u de rente in aftrek mag brengen, en onder welke aftrekpost.

Wat vult u in bij uw aangifte?

Bij eigen woning:

 • Uw deel van het eigenwoningforfait (inkomsten) van de voormalige eigen woning.
  Woonde u in dit jaar nog in de door u verlaten woning? Dan rekent u uw eigenwoningforfait uit over de periode dat u er in woonde, maar ook over de periode dat u er niet in woonde.
 • Hebt u een andere eigen woning gekocht? Dan vult u ook het eigenwoningforfait van die eigen woning in.
 • De rente die u betaalt over uw deel van de eigenwoningschuld van de voormalige eigen woning (aftrekposten)
 • Hebt u een andere eigen woning gekocht? Dan vult u ook in: de betaalde rente over de eigenwoningschuld van die woning en de kosten van de geldlening voor die woning.

Bij betaalde partneralimentatie:

 • De rente die u voor uw (ex-)echtgenoot betaalt
  U mag de eigenwoningrente alleen aftrekken als u deze betaalt op grond van uw onderhoudsverplichting tegenover uw (ex-)echtgenoot. Dit kunt u zelf met uw (ex-)echtgenoot overeengekomen zijn, maar het kan ook dat u hiertoe verplicht bent door de rechter.

Let op!

Betaalt u de rente zonder dat er sprake is van een onderhoudsverplichting? Dan kunt u het bedrag van de rente die u voor uw (ex-)echtgenoot betaalt, niet aftrekken. In plaats daarvan kan er sprake zijn van een regresvordering. U hebt een regresvordering als uw (ex-)echtgenoot het door u betaalde rentebedrag aan u moet terugbetalen.

 • Het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait van de door u verlaten woning over de periode dat u niet meer in deze woning woonde.
  U mag dit bedrag alleen aftrekken, als u uw deel van de voormalige eigen woning gratis ter beschikking stelt aan uw (ex-)echtgenoot en het deel uitmaakt van de alimentatieplicht. De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.
  Uw (ex-)echtgenoot heeft dan voor dat deel van de woning het woongenot. Betaalt uw (ex-)echtgenoot huur aan u? Dan hoeft u de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. U mag het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait in dat geval niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Bij box 3:

 • Het bedrag van de regresvordering. Dat is het bedrag dat uw (ex-)echtgenoot u moet terugbetalen, omdat u voor hem de rente hebt betaald. Dit neemt u op bij overige vorderingen.

Voorbeeld als sprake is van een onderhoudsverplichting

U bent uit elkaar gegaan. U bent allebei 50% eigenaar van de door u verlaten woning. De WOZ-waarde van deze woning is € 200.000 en het eigenwoningforfait is € 700 (0,35% van € 200.000). U hebt € 10.000 rente betaald over de eigenwoningschuld.

U hebt afgesproken dat u na uw vertrek alle rente blijft betalen. Dit is een onderdeel van de alimentatieafspraak. U geeft bij inkomsten uit de eigen woning € 350 op als eigenwoningforfait. U trekt de helft van de door u betaalde rente, dus € 5.000, af als kosten van die eigen woning. U trekt daarnaast als betaalde partneralimentatie de helft van het eigenwoningforfait af: € 350. Verder mag u als partneralimentatie de helft van de door u betaalde rente aftrekken, dus € 5.000.

U hebt de woning 2 jaar geleden verlaten

Op het moment dat u de voormalige eigen woning 2 jaar hebt verlaten, verandert uw situatie. De verlaten woning is dan geen eigen woning meer. U hebt dan geen recht meer op (hypotheek)renteaftrek voor deze woning. Ook hoeft u het eigenwoningforfait over uw deel van de woning niet meer op te geven. U kunt wel recht hebben op aftrek van betaalde partneralimentatie.

Uw (ex-)echtgenoot verlaat de woning binnen 2 jaar en de woning gaat in de verkoop

Verlaat uw (ex-)echtgenoot de woning binnen 2 jaar nadat u de woning hebt verlaten? En wordt de woning in de verkoop gezet? Dan geeft u de woning tijdelijk als eigen woning op. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de zogenoemde verhuisregeling, alleen geldt een andere termijn waarbinnen u de woning als eigen woning opgeeft.

U geeft het huis namelijk als eigen woning op vanaf het moment dat u zelf de woning hebt verlaten. U doet dit tot het eind van het kalenderjaar waarin u bent vertrokken, plus de 3 kalenderjaren die daarop volgen.

Gedurende de periode waarin uw ex nog in het huis woonde, telt u de woning mee bij uw eigenwoningforfait en trekt u de hypotheekrente af. Vanaf het moment dat uw ex de woning heeft verlaten en de woning te koop staat, telt de woning niet meer mee voor uw eigen woningforfait, maar mag u nog wel de rente aftrekken.

Voorbeeld

U verlaat de woning op 15 maart 2022. Uw ex blijft er nog ruim een jaar wonen en verlaat de woning vervolgens op 1 juni 2023. De woning staat vanaf dat moment te koop. U geeft de woning als eigen woning op van 15 maart 2022 tot en met 31 december 2025.

Voor de periode van 15 maart 2022 tot en met 1 juni 2023 telt de woning mee voor uw eigenwoningforfait en mag u de hypotheekrente aftrekken.

Voor de periode van 2 juni 2023 tot en met 31 december 2025 trekt u alleen de hypotheekrente af. Het eigenwoningforfait is voor die periode 0 euro.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.