Wat zijn uw schulden?

Vermeld de schulden die u had op 1 januari van het jaar van aangifte. Van uw schulden is alleen het deel aftrekbaar dat uitkomt boven de drempel. Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan is de drempel het dubbele bedrag.

Wat geeft u aan in box 3?

U geeft onder andere de volgende schulden aan in box 3:

 • schulden voor consumptiedoeleinden, zoals een auto of een vakantie
 • negatief saldo op een bankrekening
 • schulden voor de financiering van aandelen (behalve aandelen die horen bij een aanmerkelijk belang), obligaties of rechten op periodieke uitkeringen
 • rekeningcourantschuld bij uw vennootschap als de schuld hoger is dan € 17.500. U geeft de schuld niet op als de schuld gedurende het hele jaar niet hoger dan € 17.500 is.
 • schulden voor de financiering van de tweede woning of andere onroerende zaken
 • (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken, omdat de schuld niet tot de eigenwoningschuld hoort
 • schulden volgens de Wet studiefinanciering (studieschulden), tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift
 • bedrag van levenlanglerenkrediet dat u moet terugbetalen
 • bedrag van persoonsgebonden budget dat u moet terugbetalen
 • erfbelasting
 • een schuld ontstaan door een schenking op papier
 • bedragen aan toeslagen die u moet terugbetalen

Van deze schulden geeft u de waarde in het economisch verkeer aan. Vermeld alleen de schulden die niet in box 1 of box 2 vallen.
Zie ook: Partiële buitenlandse belastingplicht

Wat geeft u niet aan in box 3?

De volgende schulden geeft u niet aan in box 3:

 • (hypotheek)schuld voor uw eigen woning die uw hoofdverblijf was (eigenwoningschuld)
 • schulden die niet opeisbaar zijn, omdat u de langstlevende echtgenoot bent
 • verplichtingen waarvan u de uitgaven als persoonsgebonden aftrek mag aftrekken
  Het gaat hier bijvoorbeeld om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen en periodieke giften.
 • (toekomstige) Nederlandse belastingschulden en schulden premie volksverzekeringen (inclusief heffingsrente/belastingrente en invorderingsrente)
  Soms geldt voor belastingschulden een uitzondering.
 • ondernemingsschulden
 • Vanaf 1 januari 2023: schulden bij overige vorderingen tussen partners én tussen ouders en minderjarige kinderen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.