Hoe zit het met partneralimentatie?

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden. Het bedrag dat u daarvoor aan uw ex-partner betaalt, heet partneralimentatie. U  kunt ook samen afspraken maken over de alimentatie als u samenwoonde. Dan gelden dezelfde belastingregels als voor ex-echtgenoten.

De berekening van de alimentatie is een zaak tussen u en uw ex. U kunt ervoor kiezen een adviseur in te schakelen. Bij het Nibud vindt u ook veel informatie over het berekenen van partneralimentatie.

Krijgt of betaalt u partneralimentatie? Dan heeft dat gevolgen voor uw belastingaangifte en toeslagen. Lees wat dat voor uw situatie betekent.

 • U krijgt partneralimentatie

  Als u partneralimentatie krijgt, heeft dat gevolgen voor:

  • uw toeslagen
  • uw voorlopige aanslag
  • uw belastingaangifte

  Krijgt u toeslagen?

  De partneralimentatie telt mee voor uw inkomen. Tel het erbij op en geef uw nieuwe inkomen aan ons door met Mijn toeslagen.

  Inkomen wijzigen met Mijn toeslagen

  Krijgt u van uw ex een afkoopsom voor de partneralimentatie? Dan hebt u misschien geen recht meer op toeslagen in dat jaar. U moet de afkoopsom namelijk optellen bij uw inkomen. Het kan dan zijn dat uw inkomen te hoog is om recht te hebben op toeslag. Of dat voor u geldt, kunt u checken met een proefberekening van uw toeslagen. Tel de afkoopsom op bij uw inkomen en maak dan een proefberekening.

  Proefberekening Toeslagen maken

  Hebt u een voorlopige aanslag, wijzig deze dan. Of vraag een voorlopige aanslag aan

  Doordat u partneralimentatie krijgt, verandert uw inkomen. Hebt u al een voorlopige aanslag? Wijzig deze dan. Zo voorkomt u dat u achteraf veel moet bijbetalen.

  Als u nog geen voorlopige aanslag hebt, is het misschien handig om er 1 aan te vragen. Verwacht u belasting terug te krijgen, dan kunt u via een voorlopige aanslag maandelijks geld terugkrijgen. Verwacht u dat u belasting moet betalen? Dan kunt u via een voorlopige aanslag maandelijks een bedrag betalen. Zo voorkomt u dat u na afloop van het jaar de belasting in 1 keer moet betalen.

  Geef de partneralimentatie op als u aangifte doet

  Wij zien alimentatie als inkomen. In uw belastingaangifte moet u de partneralimentatie die u hebt gekregen, opgeven als inkomen. Vink daarvoor in de online aangifte 'Partneralimentatie' aan in de rubriek 'Inkomsten'. Houd er rekening mee dat u misschien bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen. Dit is een bijdrage die op uw loon wordt ingehouden voor de basisverzekering.

  Zolang uw ex tot uw huishouden behoort, hoeft u de alimentatie niet als inkomen op te geven. Bent u uit elkaar en krijgt u partneralimentatie van uw ex-partner terwijl u beiden noodgedwongen op hetzelfde adres staat ingeschreven? Bijvoorbeeld in afwachting van een andere woning? Dan moet u de alimentatie opgeven, ook al bent u nog fiscale partners. Dit moet alleen als u niet een gezamenlijke huishouding voert en u niet in uw eigen levensonderhoud kan voorzien.

  Handig om te weten: als u kosten maakt om de partneralimentatie te krijgen of te houden, dan mag u die kosten aftrekken. Meer daarover leest u op Kosten van de alimentatie of afkoopsom die u mag aftrekken.

  Zie ook

 • U betaalt partneralimentatie

  Als u partneralimentatie betaalt, heeft dat gevolgen voor:

  • uw toeslagen
  • uw voorlopige aanslag
  • uw belastingaangifte

  Krijgt u toeslagen?

  En doet u belastingaangifte? Dan mag u partneralimentatie die u betaalt, opgeven als aftrekpost in uw aangifte. Daardoor wordt uw jaarinkomen in uw aangifte lager. Wij gaan voor de definitieve berekening van de toeslagen uit van dit jaarinkomen. Daardoor heeft u misschien recht op meer toeslagen. Geef uw gewijzigde inkomen door met Mijn toeslagen.

  Inkomen wijzigen met Mijn toeslagen

  Doet u geen belastingaangifte? Dan raden wij u aan om aangifte te doen. U kunt dan de partneralimentatie als aftrekpost opgeven. Anders mag u de partneralimentatie niét van uw inkomen voor de toeslagen aftrekken.

  Wijzig uw voorlopige aanslag of vraag een voorlopige aanslag aan

  Doordat u partneralimentatie betaalt, gaat u waarschijnlijk minder belasting betalen. Hebt u al een voorlopige aanslag, wijzig deze dan. Zo voorkomt u dat u nu te veel betaalt of te weinig terugkrijgt.

  Als u nog geen voorlopige aanslag hebt, is het misschien handig om er 1 aan te vragen. Verwacht u belasting terug te krijgen, dan kunt u via een voorlopige aanslag maandelijks geld terugkrijgen. Verwacht u dat u belasting moet betalen? Dan kunt u via een voorlopige aanslag maandelijks een bedrag betalen. Zo voorkomt u dat u na afloop van het jaar de belasting in 1 keer moet betalen.

  Wanneer mag u betaalde partneralimentatie aftrekken in uw belastingaangifte?

  Betaalt u verplicht partneralimentatie om in het onderhoud van uw ex-partner te voorzien, bijvoorbeeld omdat een rechter dat heeft bepaald? Dan mag u deze partneralimentatie aftrekken als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen' in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag ook de alimentatie aftrekken als u dit betaalt uit een dringende morele verplichting en dit bij de rechter kan worden afgedwongen. Bijvoorbeeld omdat u ongehuwd samenwoonde en u, nadat u uit elkaar ging, in het levensonderhoud van uw ex-partner voorziet. Het is verstandig dat u de afspraken over de alimentatie schriftelijk vastlegt en beiden ondertekent.

  Bent u uit elkaar en betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner terwijl u beiden noodgedwongen op hetzelfde adres staat ingeschreven? Bijvoorbeeld in afwachting van een andere woning? Dan mag u de alimentatie aftrekken, ook al bent u fiscale partners. Dit mag alleen als u niet een gezamenlijke huishouding voert en uw ex-partner niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

  Woont uw ex in een woning die helemaal of deels van u is? Dan mag u daarvoor misschien ook een bedrag aftrekken. Kijk daarvoor bij U gaat uit elkaar en hebt een eigen woning. Is uw inkomen belast in de hoogste tariefschijf? Dan geldt een lager tarief voor deze aftrekpost. Lees hier wat dit tarief momenteel is.

  Hebt u al alimentatie betaald voordat u gescheiden bent of uw partnerschap is beëindigd?

  Zorg er dan voor dat u bewijs hebt dat u dit betaald hebt. Dat hebt u nodig om de alimentatie af te trekken in uw belastingaangifte. Bankafschriften waaruit de betaling blijkt, zijn niet voldoende. U moet ook aanvullend bewijs hebben, zoals bijvoorbeeld een verklaring van uw ex.

  Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.