Moeten goede doelen schenkbelasting betalen?

Nee, dat hoeft niet. Als het goede doel een ANBI, SBBI of steunstichting SBBI is.

Soms moet de organisatie wél aangifte doen van een schenking om de schenkingsvrijstelling aan te vragen.

Een ANBI hoeft geen aangifte te doen van een schenking

Wilt u uw organisatie laten aanwijzen als een ANBI? Lees dan aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen.

Is het goede doel geen ANBI, maar een steunstichting SBBI? Dan gelden dezelfde regels en hoeft de organisatie ook geen aangifte te doen.

Er mogen overigens geen voorwaarden zitten aan de schenking. Is er wel een opdracht of een voorwaarde? Dan moet de organisatie tóch aangifte doen.

Een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) moet altijd aangifte doen

Een SBBI-status kan namelijk niet worden vastgelegd. Daarom moet de organisatie altijd aangifte schenkbelasting doen om de schenkingsvrijstelling aan te vragen.

We checken dan of uw vereniging of club voldoet aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling. Is dat in orde? Dan hoeft de organisatie geen schenkbelasting te betalen.

Hoe doet u als organisatie aangifte schenkbelasting?

Dat doet u met het aangifteformulier in pdf-vorm:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.