Bijzondere bestemming

Onder de regeling 'Bijzondere bestemming' kunt u niet-Uniegoederen met een specifieke bestemming in het vrije verkeer brengen, zonder dat u rechten of volledige rechten hoeft te betalen. Door het toepassen van de vrijstelling van een recht of van een verlaagd recht is de belastingdruk lager.

Deze gunstige tariefregelingen vindt u in de 'Gecombineerde nomenclatuur' en het 'Gemeenschappelijk douanetarief'. Hiervoor gelden voorwaarden en/of verplichtingen. Lees meer hierover in het Handboek Douane.

Aanvragen vergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling 'Bijzondere bestemming', dan hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning bijzondere bestemming (EUS)'.

Is uw bedrijf gevestigd buiten het douanegebied van de Unie? Alléén dan vraagt u de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag vergunning bijzondere bestemming'.

Let op!

Douanevergunningen bieden faciliteiten waaraan de Douane voorwaarden verbindt. Zo stellen we eisen aan uw administratieve organisatie en interne beheersing. Wij verlenen alleen een vergunning als u aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen. Ook moet u zekerheid stellen. Soms is dit een borgsom.

Bereid u daarom goed voor, voordat u een vergunning aanvraagt. Lees meer hierover bij 'Voordat u een vergunning bij de Douane aanvraagt'.

Vereenvoudigde aanvraag

In een aantal gevallen kunt u deze vergunning vereenvoudigd aanvragen. Deze vereenvoudigde aanvraag doet u door een aangifte tot plaatsing van goederen onder de regeling in te dienen met de standaard aangifteprocedure. De douaneaangifte wordt beschouwd als aanvraag voor de vergunning. U geeft dan aanvullende gegevens door met de 'Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte'.

Meer informatie

Lees meer over deze vergunning in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Grensoverschrijdende vergunning

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de regeling 'Bijzondere bestemming'. Meer informatie hierover vindt u bij het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.