Kosten bij X-ray scan en controle in de haven van Rotterdam

Voor het scannen en fysiek controleren van een container rekent de Douane geen kosten. Wel moet u als aangever de scan of controle door de Douane mogelijk maken. Aan de handelingen die daarvoor nodig zijn, zijn kosten verbonden. Deze handelingen worden bijna altijd uitgevoerd door derden, in opdracht van u als aangever:

  • vervoer van en naar de X-ray scan
  • meting gevaarlijke gassen
  • lossen en laden bij de controle
  • coördinatie en administratie

Vervoer van en naar de X-ray scan

Wordt een container gescand? Dan moet u als aangever de container van de terminal naar de X-ray scan (laten) brengen en weer terug. Meestal huurt de terminal hiervoor een vervoerder in. De Douane noemt deze werkwijze 'aanbieden via de interne baan'. U kunt de tarieven hiervoor opvragen bij de terminal waar de container is aangeland.

Onder strenge voorwaarden en alleen als u een AEO-vergunning hebt, mogen ook andere partijen de container aanbieden bij de X-ray scan. De Douane noemt deze werkwijze 'aanbieden via de externe baan'. De scanadministratie van douanekantoor Rotterdam Haven (douane.drh.scanadministratie.maasvlakte@douane.nl) verleent hiervoor de toestemming.

Meting gevaarlijke gassen

Besluit de Douane tot de fysieke controle van een container? Dan moet u als aangever ervoor zorgen dat de inspectie veilig kan plaatsvinden. Door een meting moet worden vastgesteld of er gevaarlijke gassen in de container zijn. Als dat zo is, dan moet de container worden ontgast. Daarna kunt u de container met de goederen opnieuw voor controle aanbieden.

Laden en lossen

Bij een controle moet u de container geopend aanbieden. Afhankelijk van de diepgang van de controle bepaalt de Douane of de container helemaal of voor een deel moet worden gelost. De Douane voert dit lossen en laden niet zelf uit. U moet dit als aangever doen of laten doen.

Deltalinqs (de belangenbehartiger van logistieke en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven) heeft namens de havengemeenschap 2 bedrijven geselecteerd voor het meten van gas en het lossen en laden van containers bij een controle. De Douane heeft deze bedrijven hiervoor goedgekeurd:

  • Matrans B.V. (bij douanecontroleloods Maasvlakte)
  • Kramer B.V. (bij douanecontroleloods in het Eem-Waalhavengebied)

Deze bedrijven werken met standaardtarieven, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden. U kunt de tarieven opvragen bij deze bedrijven.

Coördinatie en administratie

De vervoerder die is ingehuurd door de terminal, en de bedrijven die de gasmeting doen en de container lossen en laden, factureren aan de cargadoor. De cargadoor berekent deze kosten door aan u en brengt daarbij (meestal) een vergoeding in rekening voor administratie en coördinatie. Cargadoors hebben hiervoor eigen tarieven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.