AES: veranderingen in Uitgaan uit de EU

Voert u goederen uit die de EU verlaten? Of bent u als softwareontwikkelaar betrokken bij systemen die deze goederen registreren? Het proces Uitgaan uit de EU (Single Window) verandert. Deze veranderingen staan bekend onder de naam 'AES Uitgaan'. Lees hier meer over het AES.

Wat is het AES?

Het AES, dat staat voor Automated Export System, is een Europees geautomatiseerd systeem dat het proces Uitgaan ondersteunt. Het vervangt het huidige ECS (Export Control System). Het AES moet een beter toezicht bieden op goederen die het EU-douanegebied verlaten. Nederland moet uiterlijk eind november 2023 aan de eisen van het AES voldoen. Dit kan gevolgen hebben voor u als bedrijf of softwareontwikkelaar.

Voor wie hebben de veranderingen gevolgen?

De invoering van het AES heeft gevolgen voor alle marktpartijen die betrokken zijn bij het uitgaan van goederen uit de EU. Hieronder vallen expediteurs, vervoerders, cargadoors, stuwadoors, afhandelaren en airlines. Doordat de veranderingen ook invloed hebben op de IT-systemen van deze marktpartijen, hebben ze ook gevolgen voor de softwareontwikkelaars van deze systemen.

Waarom wordt het AES ingevoerd?

De invoering van het AES is een gevolg van de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) in 2016. EU-lidstaten zijn verplicht om de DWU-veranderingen door te voeren, en daarmee te voldoen aan de AES-vereisten. Verdere digitalisering van douaneprocessen is daarin een belangrijk uitgangspunt. Dankzij het AES krijgt de Douane meer grip op goederen die de EU uitgaan. Zo zorgen de EU-lidstaten er samen voor dat lading geen bedreiging vormt voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun inwoners.

Meer weten over AES Uitgaan

Webinars invoering AES Uitgaan

Op woensdag 13 september 2023 organiseerde de Douane een webinar met de titel AES Uitgaan: laatste fase van de implementatie. Het webinar is bedoeld voor marktpartijen, softwareontwikkelaars, douaneadviseurs, koepelorganisaties en medewerkers van de Douane. Tijdens het webinar informeren wij u over de veranderingen die de komende periode ingaan. Ook leggen wij uit welke scenario's er voor marktpartijen zijn die de deadline van 30 september 2023 niet halen. U kunt het webinar terugkijken op de pagina AES Uitgaan: laatste fase van de implementatie.

Op woensdag 2 november 2022 organiseerde de Douane 2 webinars over AES Uitgaan: 1 voor softwareontwikkelaars en 1 voor bedrijven. Deze webinars kunt u terugkijken nadat u zich hebt aangemeld met uw e-mailadres. Tijdens het webinar voor bedrijven krijgt u o.a. informatie over de verschillende douaneregelingen die voor het proces uitgaan van belang zijn. Het stroomschema dat tijdens het webinar wordt toegelicht, kunt u downloaden van de pagina Stroomschema proces AES uitgaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.