Extern en intern douanevervoer

De Douane heeft een regeling voor extern en intern douanevervoer. De termen 'extern' en 'intern' hebben niets te maken met het gebied waarbinnen u de goederen vervoert, maar met de douanestatus van de goederen. Extern douanevervoer gaat om vervoer van niet-Uniegoederen, intern douanevervoer gaat om vervoer van Uniegoederen.

Niet-Uniegoederen

Niet-Uniegoederen zijn goederen die zich nog niet in het vrije verkeer van de Unie bevinden.

Uniegoederen

Uniegoederen zijn goederen die:

  • geheel en al zijn verkregen in de Unie
  • als niet-Uniegoederen in de Unie zijn ingevoerd na het betalen van de invoerrechten en nationale belastingen
  • zijn verkregen of vervaardigd uit deze hiervoor genoemde goederen

Soorten regelingen

Extern en intern douanevervoer vindt plaats onder de regeling Uniedouanevervoer of 1 van de volgende specifieke regelingen:

Meer algemene informatie over de soorten regelingen en het toepassingsgebied hiervan vindt u in het Handboek Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.