Vereenvoudigde procedures bij vervoer via lucht, over zee en per spoor

Voor het vervoer via lucht, over zee, en per spoor bestaan per soort vervoer 1 (spoor) of 2 (lucht en zee) vereenvoudigde procedures binnen de regelingen Uniedouanevervoer en Gemeenschappelijk douanevervoer. Daarvoor moet u aan algemene voorwaarden voldoen, en u hebt een vergunning nodig.

De vereenvoudigingen zijn:

Vergunning Vereenvoudigde procedure voor vervoer per spoor

Met deze vergunning kunt u de vrachtbrief CIM gebruiken als aangifte voor douanevervoer. Ook mag u de vrachtbrief CIM voor gecombineerd vervoer gebruiken als aangifte voor douanevervoer. Deze vergunning geldt in alle lidstaten.

De vergunning vraagt u aan met het formulier Aanvraag Vergunning Vereenvoudigde procedure voor vervoer per spoor.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Vergunning Vereenvoudigde procedure voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte

Met deze vergunning mag u een elektronisch vervoersdocument gebruiken als aangifte voor douanevervoer voor het volgende vervoer:

  • vervoer door de lucht
  • vervoer over zee

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal  Vergunning voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte (ETD)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.