Vereenvoudigde procedures bij douanevervoer over de weg

Voor het vervoer over de weg bestaan 4 vereenvoudigde procedures binnen de regelingen Uniedouanevervoer en Gemeenschappelijk douanevervoer. Daarvoor moet u aan algemene voorwaarden voldoen, en u hebt een vergunning nodig.

De vereenvoudigingen zijn:

Vergunning Doorlopende zekerheid of ontheffing van zekerheidstelling (CGU)

Met deze vergunning stelt u zekerheid voor douaneschulden die zijn ontstaan of kunnen ontstaan bij het gebruik van diverse douaneregelingen en tijdelijke opslag.

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning doorlopende zekerheid douanevervoer inclusief eventuele verlaging of ontheffing (CGU)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Vergunning Toegelaten afzender (ACR)

Met deze vergunning mag u goederen plaatsen en verzenden vanuit uw bedrijfsruimte of andere aangewezen plaatsen onder de douaneregeling ‘Douanevervoer’ (Unie- of gemeenschappelijk douanevervoer), zonder dat u de goederen of de bijbehorende aangifte voor douanevervoer aanbrengt en aanbiedt bij de Douane.

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning Toegelaten afzender (ACR)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Vergunning Gebruik verzegeling van een bijzonder model (SSE)

Met deze vergunning mag u verzegelingen van een bijzonder model gebruiken als identificatiemaatregel binnen de douaneregeling ‘Douanevervoer (Unie- of gemeenschappelijk douanevervoer)’. De verzegelingen die u mag gebruiken vindt u bij Bedrijfsverzegelingen.

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning voor het gebruik van verzegeling van een bijzonder model (SSE)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Vergunning Toegelaten geadresseerde (ACE)

Met deze vergunning mag u goederen die zijn geplaatst onder de douaneregeling 'Douanevervoer' (Unie- of gemeenschappelijk douanevervoer) ontvangen op de locatie(s) die in de vergunning staan.

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning toegelaten geadresseerde (ACE)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Vergunning Toegelaten geadresseerde TIR-operaties (ACT)

Met deze vergunning mag u goederen ontvangen die zijn geplaatst onder de regeling 'Extern douanevervoer' én worden vervoerd onder de TIR-regeling met het aangiftebewijsstuk 'Carnet TIR', op de locatie(s) die in de vergunning staan.

U vraagt de vergunning aan via het EU Trader Portal. Zie ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning toegelaten geadresseerde TIR-operaties (ACT)'.

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de Toelichting en algemene voorwaarden en in het Handboek Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.