Uniedouanevervoer

Uniedouanevervoer is de meest gebruikte vorm van douanevervoer. Er zijn 2 situaties:

In beide gevallen worden goederen vervoerd van de ene plaats binnen de Unie naar een andere plaats binnen de Unie. De procedure is voor beide vormen gelijk. Het verschil zit in de douanestatus van de goederen die u vervoert.

Digitaal aangifte doen

Bij de regeling voor Uniedouanevervoer doet u digitaal aangifte in het systeem NCTS. Hiervoor moet u de 'Registratie elektronisch berichtenverkeer' hebben. Deze registratie vraagt u aan met het formulier Aanvraag Registratie elektronisch berichtenverkeer.

De aangifte doet u voordat u de goederen verzendt. In de aangifte moet u onder meer een kantoor van vertrek en een kantoor van bestemming opgeven. De douanekantoren die zijn aangesloten op NCTS, vindt u in de Lijst van douanekantoren van de Europese Commissie. In een aantal gevallen moet u ook de zogenoemde veiligheidsgegevens in de aangifte vermelden.

Standaard aangifteprocedure

In de standaard aangifteprocedure moet u de goederen aanbrengen bij een douanekantoor of een andere door de Douane goedgekeurde of aangewezen plaats. Per aangifte moet u zekerheid stellen voor de douaneschuld die kan ontstaan.

Bij vertrek verzegelt de Douane het vervoermiddel. Bij de goederen moet een begeleidingsdocument aanwezig zijn. Als laatste moet u de goederen aanbrengen bij het douanekantoor van bestemming.

Noodprocedure

U kunt alleen op papier aangifte doen als de noodprocedure geldt.

Extern Uniedouanevervoer

Extern Uniedouanevervoer houdt in dat niet-Uniegoederen van de ene plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie worden vervoerd.

De regeling is verplicht voor het vervoer binnen de Unie van:

Intern Uniedouanevervoer

De regeling intern Uniedouanevervoer wordt gebruikt voor het vervoer van Uniegoederen:

  • van, naar en tussen de gebieden die niet horen bij het fiscale grondgebied van de Unie
  • tussen 2 landen in de Unie, via het grondgebied van een EVA-land
  • van het ene Unie-land naar het andere Unie-land via het grondgebied van een land dat niet bij de Unie hoort en ook geen EVA-land is

Vervoert u Uniegoederen van, naar en tussen gebieden die niet horen bij het fiscale grondgebied van de Unie? Dan moet u een aangifte T2F doen.

De regeling Intern Uniedouanevervoer is in bepaalde gevallen verplicht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.