Uitstel aanvragen voor belastingconsulenten (beconregeling)

Als belastingconsulent kunt u voor meerdere klanten tegelijk uitstel aanvragen voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit kan met de uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling). U moet uitstel aanvragen vóór 1 mei. U krijgt dan uitstel tot 30 april van het volgende jaar, op voorwaarde dat u zich aan een inleverschema houdt.

Alleen voor belastingconsulenten met een beconnummer

U kunt van de beconregeling gebruikmaken als u ondernemer voor de btw bent. En als u bij ons als belastingconsulent geregistreerd bent: u hebt dus een beconnummer. Dat nummer moet u bij al uw correspondentie vermelden.

Hebt u nog geen beconnummer? U kunt een beconnummer aanvragen met het formulier 'Aanvraag beconnummer'.

U houdt zich aan het inleverschema

Aangiften die onder de beconregeling vallen, moet u tijdens de uitstelperiode indienen volgens een vastgesteld inleverschema. U kunt zelf in de gaten houden of u op schema ligt met een softwarepakket dat u gebruikt voor het bijhouden, aanvragen en verwerken van uitstel en met het Service Bericht Uitstel (SBU).

Wijkt u af van het inleverschema, om welke reden dan ook? Dat heeft mogelijk gevolgen voor het beconuitstel van volgende belastingjaren. Neem dan contact met het FD-team of de afdeling CVU op. De contactgegevens en meer informatie over het inleverschema vindt u in paragraaf 4.1 van de brochure 'Uitstelregeling belastingconsulenten (beconregeling)'.

Uitstel aangevraagd voor aangiften over 2022

Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2022 kon u vanaf 1 maart 2023 uitstel aanvragen in de beconregeling. Dit uitstel loopt af op 30 april 2024.

Hebt u meer tijd nodig voor aangiften waarvoor u uitstel hebt? Dan kunt u aanvullend uitstel krijgen voor aangiften over 2022 en later. U vraagt aanvullend uitstel aan met een softwarepakket dat geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). In uw aanvraag moet u motiveren waarom u aanvullend uitstel nodig hebt.

Normaal gesproken loopt voor aangiften over 2022 het uitstel af op 30 april 2024. Hoe lang u aanvullend uitstel kunt krijgen, hangt af van het moment waarop u het aanvraagt:

  • U vraagt vóór 1 april 2024 aanvullend uitstel aan voor een aangifte over 2022 die onder de beconregeling valt. Als wij uw verzoek toekennen, krijgt u minimaal 4 maanden aanvullend uitstel. Het aanvullende uitstel gaat in vanaf 1 mei 2024.
  • U vraagt vóór 1 mei 2024 aanvullend uitstel aan voor een aangifte over 2022 die onder de beconregeling valt. Als wij uw verzoek toekennen, krijgt u minimaal 2 maanden aanvullend uitstel. Het aanvullende uitstel gaat in vanaf 1 mei 2024.

Uitstel aanvragen voor aangiften over 2023

Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2023 kunt u vanaf 1 maart 2024 uitstel aanvragen in de beconregeling. Dit uitstel loopt af op 30 april 2025.

Hebt u meer tijd nodig voor aangiften waarvoor u uitstel hebt? Dan kunt u aanvullend uitstel krijgen voor aangiften over 2023 en later. U vraagt aanvullend uitstel aan met een softwarepakket dat geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). In uw aanvraag moet u motiveren waarom u aanvullend uitstel nodig hebt.

Normaal gesproken loopt voor aangiften over 2023 het uitstel af op 30 april 2025. Hoe lang u aanvullend uitstel kunt krijgen, hangt af van het moment waarop u het aanvraagt:

  • U vraagt vóór 1 april 2025 aanvullend uitstel aan voor een aangifte over 2023 die onder de beconregeling valt. Als wij uw verzoek toekennen, krijgt u minimaal 4 maanden aanvullend uitstel. Het aanvullende uitstel gaat in vanaf 1 mei 2025.
  • U vraagt vóór 1 mei 2025 aanvullend uitstel aan voor een aangifte over 2023 die onder de beconregeling valt. Als wij uw verzoek toekennen, krijgt u minimaal 2 maanden aanvullend uitstel. Het aanvullende uitstel gaat in vanaf 1 mei 2025.

Afmelden van een klant voor aangiften over 2023

Wilt u een klant voor aangiften over 2023 van uw uitstellijst verwijderen? Dan moet u dat vóór 1 maart 2025 aan ons doorgeven.

In de brochure 'Uitstelregeling belastingconsulenten (beconregeling)' leest u meer over de beconregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.