Voor intermediairs: Uitbetalingen op 1 rekeningnummer

Krijgt uw klant toeslag of een belastingteruggaaf? We betalen de meeste bedragen uit op 1 rekeningnummer. Dit rekeningnummer moet op naam staan van diegene die de toeslag heeft aangevraagd of de belastingteruggaaf krijgt.

Is uw klant particulier?

Alle toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting betalen wij uit op een rekeningnummer dat op naam van uw klant staat. Dit mag ook een gezamenlijke rekening (en/of-rekening) zijn. Betalen wij uw klant een teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) uit? Ook die maken we over naar ditzelfde rekeningnummer.

Is uw klant ondernemer voor de btw?

Krijgt uw klant btw van ons terug? De btw-teruggaaf betalen we uit op het rekeningnummer dat uw klant aan ons doorgeeft.

Het rekeningnummer voor de btw-teruggaaf kan een ander rekeningnummer zijn dan het rekeningnummer waarop wij toeslagen en andere belastingteruggaven uitbetalen. Uw klant kan per btw-subnummer een ander rekeningnummer gebruiken. Gaat het om een fiscale eenheid? Dan mogen we ook uitbetalen op een rekeningnummer dat op naam staat van 1 van de bedrijfsonderdelen van de fiscale eenheid. Is uw klant zzp'er? Dan mag uw klant ook een particulier rekeningnummer gebruiken dat op zijn of haar naam staat.

Wij kunnen uw klant om een rekeningnummer vragen

Hebben we van uw klant geen rekeningnummer waarop we kunnen uitbetalen? Dan sturen we een brief waarin we vragen om een rekeningnummer door te geven.

Wij kunnen uw klant om bewijs vragen

Heeft uw klant een rekeningnummer aan ons doorgegeven en kunnen wij niet vaststellen of een rekeningnummer op naam staat? Dan krijgt uw klant een brief waarin wij vragen om aan te tonen dat het rekeningnummer op naam staat.

Bijzondere situaties

Voor uw klant kan een uitzondering gelden.
Lees welke uitzonderingen voor uitbetalen op 1 rekeningnummer er zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.