Uitzonderingen voor uitbetalen op 1 rekeningnummer

Uitbetaling op ander rekeningnummer

In een aantal situaties betalen we uit op een ander rekeningnummer:

  • Een curator of bewindvoerder WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) heeft met zijn belastingkantoor afgesproken om uit te betalen op zijn rekening. Hiervoor gelden voorwaarden.
  • Een zorgverzekeraar heeft een verzekerde bij het Centraal Administratie Kantoor (tot en met 2016 bij het Zorginstituut Nederland) aangemeld als wanbetaler. De zorgtoeslag betalen we dan uit aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
  • Bij beschermingsbewind betalen we uit op het rekeningnummer dat de bewindvoerder heeft opgegeven. Hiervoor gelden voorwaarden.
  • Een kinderopvangorganisatie heeft met de ouder afgesproken dat wij de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie uitbetalen. Hiervoor gelden voorwaarden.
  • Bij minnelijke schuldhulpverlening natuurlijke personen (MSNP) of bij budgetbeheer kunnen we bijvoorbeeld uitbetalen op rekening van de hulpverlenende instantie uitbetalen. Hiervoor gelden voorwaarden.
  • Er is sprake van een schrijnende situatie. Op verzoek van degene aan wie we moeten uitbetalen, betalen we alle toeslagen en teruggaven uit op een andere rekening.

De uitzonderingen kunnen gelden per toeslag of teruggaaf. Krijgt uw klant bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag? Dan kunnen we de zorgtoeslag op zijn eigen rekening uitbetalen en de huurtoeslag op rekening van zijn bewindvoerder. Dat kan niet in een schrijnende situatie. Dan betalen we alle toeslagen en belastingteruggaven uit op dezelfde rekening.

Let op!

Gelden er meer uitzonderingen voor dezelfde uitbetaling? Dan betalen we uit in volgorde van de uitzonderingen: eerst op basis van de eerstgenoemde uitzondering en dan op basis van de daarop volgende enzovoorts.

Zijn er geen uitzonderingen meer van toepassing? Dan betalen we weer uit volgens de regels van 1 rekeningnummer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.