Hoe registraties Serviceberichten toeslagen aanvragen?

U vraagt Serviceberichten toeslagen aan per klant en per toeslagjaar.

Dat gaat als volgt:

  1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. Want u mag alleen serviceberichten aanvragen voor particulieren en ondernemers die klant van u zijn.
  2. U informeert uw klanten dat u Serviceberichten toeslagen gaat aanvragen en dat zij hierover van ons een brief krijgen: de registratiebrief. In deze brief staat de bedrijfsnaam die in uw PKIoverheid-services-servercertificaat staat (de naam waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekendstaat.
  3. U stuurt met uw software een aanvraag in voor Serviceberichten toeslagen. In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant en welk toeslagjaar u serviceberichten wilt krijgen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid-services-servercertificaat.
  4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid, die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke serviceberichten verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt uw aanvraag meteen op in zijn register. Hierdoor mist u geen berichten die wij samenstellen tijdens de reactietermijn van uw klant (zie punt 5).
  5. Wij sturen uw klant de registratiebrief met formulier. Hierin vragen wij uw klant toestemming voor het registreren van de machtiging. In de registratiebrief staat ook de startdatum van de registratie.
    • Als uw klant akkoord gaat, moet deze binnen 13 weken het formulier aan u opsturen. Op dit formulier staat de code waarmee u de registratie activeert. Daarna kunt u voor deze klant Serviceberichten toeslagen ophalen met uw software.
    • Gaat uw klant niet akkoord, dan hoeft deze niets te doen. U krijgt voor deze klant dan geen Serviceberichten toeslagen.

U kunt de status van uw aanvragen zien in de software waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.