Fiscaal dienstverleners voor MKB

Als fiscaal dienstverlener kunt u kiezen om mee te doen met horizontaal toezicht. U doet dat via uw koepelorganisatie. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken: alle partijen hebben baat bij de samenwerking.

Convenant afsluiten

Als u wilt meedoen met horizontaal toezicht, sluiten we met u een convenant. In dit convenant zijn de procesafspraken van horizontaal toezicht opgenomen. Op die manier weten we wat we van elkaar mogen verwachten.

In het convenant leggen wij onder meer het volgende vast:

  • U bent bereid om op een open en transparante manier met ons samen te werken. Bijvoorbeeld door fiscale kwesties vooraf met ons te bespreken.
  • U staat in voor de kwaliteit van de ingediende aangiften.
  • Wij passen het toezicht aan.

Doordat u een kwalitatief goede aangifte indient, kunnen wij vrijwel per direct een definitieve aanslag opleggen. Uw klant heeft dus snel zekerheid.

Uw klanten aanmelden

Nadat wij het convenant met u hebben gesloten, kunt u uw klanten aanmelden. Uw klant vult een (vormvrije) verklaring in, waarmee die instemt met deelname aan horizontaal toezicht. Vanaf het moment van aanmelden doet de klant mee aan horizontaal toezicht. Als uw klant is aangemeld, gaan wij na of alle gegevens goed in onze systemen staan en handelen we zo snel mogelijk de openstaande aangiften af.

Meer informatie

Hebt u vragen over horizontaal toezicht? Bekijk dan:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.