Vragen over digitale vertegenwoordiging

Op deze pagina leest u meer over:

Hoe gebruik ik digitale vertegenwoordiging?

  1. Ga naar de inlogpagina van Mijn Belastingdienst
  2. Kies voor ‘Voor iemand anders’ en daarna voor ‘Ik heb een geldige machtiging’
  3. Kies voor ‘Inloggen met eHerkenning’
  4. Kies uw inlogmiddel voor eHerkenning en log in met uw gegevens
  5. Klik op ‘Andere volmacht’ en selecteer ‘Bewindvoering’
  6. Vul het BSN in van de cliënt waarvoor u wilt handelen

Wat is het verschil met het huidige DigiD Machtigen?

Als professioneel bewindvoerder mag u de persoonlijke DigiD van een cliënt niet gebruiken. Een burger kan via DigiD Machtigen wel iemand anders machtigen, zonder het persoonlijk DigiD af te geven. De persoon die de machtiging ontvangt, zoals een belastingadviseur of familielid, is de gemachtigde.

In tegenstelling tot een machtiging die een burger zelf aanmaakt bij DigiD, wordt een bewindvoeringsrelatie na een uitspraak door de rechtbank geregistreerd. De onderbewindgestelde mag dan zelf geen machtiging via DigiD meer afgeven. Als eerder een machtiging is afgegeven, komt deze formeel te vervallen bij aanstelling van een wettelijk vertegenwoordiger. Met digitale vertegenwoordiging kan de professioneel bewindvoerder dus digitaal zaken regelen namens de onderbewindgestelde.

Waarom moet een professioneel bewindvoerder digitaal zijn aangesloten op systeem Toezicht van de Rechtspraak om gebruik te kunnen maken van digitale vertegenwoordiging?

Om de privacy van de cliënt te waarborgen, moet zowel u als uw cliënt eenduidig kunnen worden geïdentificeerd wanneer u inlogt als vertegenwoordiger. De gegevens die hiervoor nodig zijn, staan geregistreerd en zijn geverifieerd in het systeem Toezicht van de Rechtspraak, het systeem waarmee u digitaal communiceert met de Rechtspraak. Doordat u zich als bewindvoerder digitaal moet aanmelden met een PKIoverheid services servercertificaat voor de koppeling met dit systeem, bent u geïdentificeerd. En omdat u via dit systeem digitaal informatie uitwisselt met de Rechtspraak over de bewindszaak, zijn gegevens over het bewind in dit systeem door u geverifieerd.

Ik communiceer nog niet digitaal met de Rechtspraak. Wat moet ik doen om dat te regelen?

Om digitaal informatie uit te wisselen met de rechtbank moet uw IT-leverancier zijn aangesloten op het Aansluitpunt Toezicht van de Rechtspraak. Op de website van de Rechtspraak vindt u een overzicht van IT-leveranciers.

Heeft uw IT-leverancier wel een aansluiting op systeem Toezicht van de Rechtspraak, maar nog niet voor uw bewindvoerderskantoor? Neem dan contact op met uw IT-leverancier. Is uw aansluiting gerealiseerd? Neem dan contact op met de rechtbank(en) met het verzoek om uw zaken te digitaliseren. Houd er rekening mee dat dit, afhankelijk van het aantal zaken, enige tijd in beslag neemt. De rechtbank informeert u over de planning.

Waarom kunnen curators en particuliere bewindvoerders nog geen gebruikmaken van digitale vertegenwoordiging?

De digitale vertegenwoordiging richt zich in 1e instantie op een deel van de professioneel bewindvoerders. Als dit goed werkt voor professioneel bewindvoerders en deelnemende overheidsinstanties, wordt bekeken of en wanneer uitbreiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met curatele zaken, particuliere bewinden of niet-gepubliceerde bewinden.

Welk eHerkenningsmiddel moet ik aanvragen?

U hebt een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Let op!
Een eHerkenningsmiddel is gebonden aan een medewerker. U moet daarom eerst bepalen welke medewerkers digitaal zaken gaan en mogen doen met ons, namens een cliënt. Deze medewerkers moeten beschikken over eHerkenning en een autorisatie die daaraan gekoppeld is, om namens de organisatie te handelen als bewindvoerder in het digitaal contact met ons. Lees meer hierover op de website van eHerkenning.

Hoe zorg ik er als professioneel bewindvoerder voor dat mijn medewerker namens een cliënt kan handelen bij een digitale aanvraag of inzage bij de Belastingdienst?

Hiervoor moet worden geregeld dat de medewerker via eHerkenning geautoriseerd is om de betreffende dienstverlening bij ons aan te vragen of in te zien.

Dit kan door bij de aanvraag van eHerkenning aan te geven dat de medewerker het product Intermediairdienst bij de Belastingdienst mag afnemen. De leverancier van het eHerkenningsmiddel kan u meer informatie geven over de autorisatie voor diensten bij de Belastingdienst.

Zorg dat het KVK-nummer waarmee het eHerkenningsmiddel wordt aangevraagd, overeenkomt met het KVK-nummer van het PKIoverheid services servercertificaat dat u gebruikt in de aansluiting op systeem Toezicht van de Rechtspraak. Weet u niet wat het KVK-nummer van uw PKIoverheid services servercertificaat is? Neem dan contact op met de IT-leverancier van uw bewindvoerderssoftware.

Kan ik na het inloggen voor meerdere cliënten tegelijkertijd handelen?

Nee, dit kan niet. Per cliënt keert u terug naar het beginscherm en vult u het BSN van de betreffende cliënt in. De bewindvoeringsrelatie tussen de organisatie (KVK) en de cliënt (bsn) wordt vervolgens gecontroleerd. Controleer bij digitale vertegenwoordiging goed of u het juiste BSN van de cliënt, waarvoor u op dat moment wilt inloggen, invult.

De rechter benoemt een andere bewindvoerder voor een betrokkene. Wat betekent dit voor de digitale vertegenwoordiging?

Zodra een nieuwe bewindvoerder is benoemd, wijzigt de toezichthoudende rechtbank dit in het systeem Toezicht van de Rechtspraak. De oude bewindvoerder kan vanaf dat moment geen digitale diensten meer aanvragen of gegevens inzien namens de cliënt. De nieuwe bewindvoerder kan dit wel, als deze aan de voorwaarden voldoet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.