Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair

Hebt u uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: intermediair) gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting? Dan kan uw intermediair hierbij vanaf aangiftejaar 2014 gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van uw werkgever, uw gemeente en uw bank. Maar wij sturen die gegevens alleen naar uw intermediair als u daar toestemming voor geeft. Wij sturen u hierover een brief. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Hoe kunt u toestemming geven of weigeren?

Wij sturen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen naar uw intermediair als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven, geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan krijgen.

Bent u akkoord? Stuur dan het formulier op naar uw intermediair. Met de activeringscode op het formulier kan uw intermediair de machtigingsregistratie actief maken. Hij kan dan de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

Nieuwsgierig naar alle stappen van het registratieproces? Kijk dan bij 'Registratieproces gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair'.

Ieder jaar toestemming geven of weigeren

Een registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte is voor 1 aangiftejaar. Doet uw intermediair voor verschillende jaren voor u aangifte inkomstenbelasting? Dan moet hij de machtigingsregistratie voor ieder jaar aanvragen. U beslist dus per aangiftejaar of uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan gebruiken.

Doorlopende machtiging

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging inkomstenbelasting laten registreren. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag in voor de registratie van uw doorlopende machtiging.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming voor het registreren van uw doorlopende machtiging, zodat uw intermediair uw gegevens kan krijgen. U kunt de machtiging op elk moment weer opzeggen.

Bent u akkoord? Stuur dan het formulier op naar uw intermediair. Met de activeringscode op het formulier kan uw intermediair de machtigingsregistratie actief maken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

De doorlopende machtiging bespaart u en uw intermediair jaarlijkse brieven. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Registratie intrekken

U kunt de registratie van uw (doorlopende) machtiging op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie’ dat wij meesturen met de registratiebrief. Heb u het formulier niet meer? Dan kunt u het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' gebruiken op logius.nl.

Let op!

Elke registratie moet apart van elkaar ingetrokken worden. Soms moet u dus opdracht geven om zowel de doorlopende machtiging inkomstenbelasting, als de machtigingen voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2021 (en 2020 en 2019 en ..), als de machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2020 (en 2019 en 2018 en ..) in te trekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.