Gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair

Hebt u uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: intermediair) gemachtigd om aangifte inkomstenbelasting voor u te doen? Dan kan uw intermediair hierbij gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van uw werkgever, uw gemeente en uw bank. Maar wij sturen die gegevens alleen naar uw intermediair als u daar toestemming voor geeft. Wij sturen u hierover een brief. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Hoe kunt u toestemming geven of weigeren?

Wij sturen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen naar uw intermediair als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven, geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair stuurt via de boekhoudsoftware een aanvraag in om uw machtiging te registreren.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij of u toestemming geeft om uw machtiging te registreren, zodat uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan krijgen.

Bent u akkoord? Stuur dan het formulier op naar uw intermediair. Met de activeringscode op het formulier kan uw intermediair de machtigingsregistratie actief maken en vervolgens de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

Nieuwsgierig naar alle stappen van het registratieproces? Kijk dan bij 'Registratieproces gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair'.

Ieder jaar toestemming geven of weigeren

Een registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte geldt voor 1 aangiftejaar. Doet uw intermediair uw aangifte inkomstenbelasting voor verschillende jaren? Dan is het nodig de machtigingsregistratie voor ieder jaar aan te vragen. U beslist dus per aangiftejaar of uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan gebruiken.

Doorlopende machtiging

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging inkomstenbelasting laten registreren. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair stuurt via de boekhoudsoftware een aanvraag in om uw doorlopende machtiging te registreren.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij of u toestemming geeft om uw doorlopende machtiging te registreren, zodat uw intermediair uw gegevens kan krijgen. U kunt de machtiging op elk moment weer opzeggen.

Bent u akkoord? Stuur dan het formulier op naar uw intermediair. Met de activeringscode op het formulier kan uw intermediair de machtigingsregistratie actief maken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

De doorlopende machtiging bespaart u en uw intermediair jaarlijkse brieven. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Uw machtigingen inzien als particulier of ondernemer

Uw machtigingen zijn geregistreerd op uw burgerservicenummer (bsn) en op het KVK-nummer van uw intermediair. Om uw machtigingen te kunnen inzien, logt u met DigiD in bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Registratie intrekken

U kunt de registratie van uw (doorlopende) machtiging op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor logt u in bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen zoals beschreven in de twee alinea's hierboven over machtigingen inzien.

Ook kunt u hiervoor het formulier ‘Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie’ gebruiken dat wij meesturen met de registratiebrief. Hebt u het formulier niet meer? Dan kunt u het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' gebruiken op logius.nl.

Let op!

U moet elke registratie apart intrekken. Soms moet u dus opdracht geven om de doorlopende machtiging inkomstenbelasting in te trekken, én de machtigingen voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2025 (en eventueel eerdere jaren), én de machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2025 (en eventueel eerdere jaren).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.