Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Uw klant kan per 1 september 2021 per belastingmiddel een doorlopende machtiging aanvragen. Wij vragen uw klant dan om toestemming voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. U en uw klant kunnen de machtiging op elk moment weer intrekken.

Wat is een doorlopende machtiging?

Een registratie van een doorlopende machtiging voor een belastingmiddel geldt voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting over toekomstige belastingjaren. De doorlopende machtiging kan ook weer opgezegd worden. Hoe u een registratie aanvraagt, leest u bij 'Hoe registratie doorlopende machtiging aanvragen?'

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw doorlopende machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als uw klant overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor kan het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' gebruikt worden dat wij meesturen met de registratiebrief.

Waarvoor geldt de doorlopende machtiging?

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 juli 2022 geldt voor:

  • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2022, 2023 en verder
  • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2023, 2024 en verder

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 december 2022 geldt voor:

  • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2022, 2023 en verder
  • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2024, 2025 en verder

Een doorlopende machtiging btw die actief is per 1 juli 2022 geldt voor:

  • de Serviceberichten Aanslag btw 2023, 2024 en verder

Een doorlopende machtiging vennootschapsbelasting die actief is per 1 juli 2022 geldt voor:

  • de Serviceberichten Aanslag vennootschapsbelasting 2023, 2024 en verder

Wat gebeurt er op de peildatum?

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw die op de peildatum 1 juli 2022 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de desbetreffende Serviceberichten Aanslag 2023 te registreren en te activeren.

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting die op de peildatum 1 december 2022 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2022 te registreren en te activeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.