Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Uw klant kan per 1 september 2021 per belastingmiddel een doorlopende machtiging aanvragen. Wij vragen uw klant dan om toestemming voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. U en uw klant kunnen de machtiging op elk moment weer intrekken.

Wat is een doorlopende machtiging?

Een registratie van een doorlopende machtiging voor een belastingmiddel geldt voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting over toekomstige belastingjaren. De doorlopende machtiging kan ook weer opgezegd worden. Hoe u een registratie aanvraagt, leest u bij 'Hoe registratie doorlopende machtiging aanvragen?'.

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als uw klant kan een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen uw klanten ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen of het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' van Logius gebruiken.

Let op!

Elke registratie van een machtiging moet apart worden ingetrokken. Soms moet u dus opdracht geven om meerdere registraties in te trekken:

  • de registratie van een doorlopende machtiging inkomstenbelasting
  • de registratie van een machtiging voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2024 (en eventueel eerdere jaren)
  • de registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 (en eventueel eerdere jaren)

Waarvoor geldt de doorlopende machtiging?

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

  • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023, 2024 en verder
  • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2024, 2025 en verder

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 december 2023 geldt voor:

  • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023, 2024 en verder
  • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2025, 2026 en verder

Een doorlopende machtiging btw die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

  • de Serviceberichten Aanslag btw 2024, 2025 en verder

Een doorlopende machtiging vennootschapsbelasting die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

  • de Serviceberichten Aanslag vennootschapsbelasting 2024, 2025 en verder

Wat gebeurt er op de peildatum?

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw die op de peildatum 1 juli 2023 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de desbetreffende Serviceberichten Aanslag 2024 te registreren en te activeren.

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting die op de peildatum 1 december 2023 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 te registreren en te activeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.