Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Uw klant kan per 1 september 2021 per belastingmiddel een doorlopende machtiging aanvragen. Wij vragen uw klant dan om toestemming voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. U en uw klant kunnen de machtiging op elk moment weer intrekken.

Wat is een doorlopende machtiging?

Een registratie van een doorlopende machtiging voor een belastingmiddel geldt voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting over toekomstige belastingjaren. De doorlopende machtiging kan ook weer opgezegd worden. Hoe u een registratie aanvraagt, leest u bij 'Hoe registratie doorlopende machtiging aanvragen?'

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als u klant kunnen een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

 • Intermediairs doen dit via de software die zij gebruiken.
 • Klanten van een intermediair loggen hiervoor in bij Logius. Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen zij ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen.

Klanten met machtigingen die geregistreerd zijn op hun burgerservicenummer (bsn) loggen in met DigiD bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Een medewerker van een bedrijf met machtigingen die geregistreerd zijn op het RSIN van het bedrijf, kan in de toekomst met eHerkenning inloggen bij Logius. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.

Let op!

Elke registratie van een machtiging moet apart worden ingetrokken. Soms moet u dus opdracht geven om meerdere registraties in te trekken:

 • de registratie van een doorlopende machtiging inkomstenbelasting
 • de registratie van een machtiging voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2024 (en eventueel eerdere jaren)
 • de registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 (en eventueel eerdere jaren)

Waarvoor geldt de doorlopende machtiging?

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

 • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023, 2024 en verder
 • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2024, 2025 en verder

Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 december 2023 geldt voor:

 • de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023, 2024 en verder
 • de Serviceberichten Aanslag inkomstenbelasting 2025, 2026 en verder

Een doorlopende machtiging btw die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

 • de Serviceberichten Aanslag btw 2024, 2025 en verder

Een doorlopende machtiging vennootschapsbelasting die actief is per 1 juli 2023 geldt voor:

 • de Serviceberichten Aanslag vennootschapsbelasting 2024, 2025 en verder

Wat gebeurt er op de peildatum?

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw die op de peildatum 1 juli 2023 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de desbetreffende Serviceberichten Aanslag 2024 te registreren en te activeren.

De doorlopende machtigingen inkomstenbelasting die op de peildatum 1 december 2023 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 te registreren en te activeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.