Serviceberichten Aanslag

Als uw klant u gemachtigd heeft om aangifte te doen, kunt u digitaal de gegevens krijgen van de aanslagen die wij op papier naar uw klant sturen. Uw klant moet daar wel nog mee akkoord gaan. Wij sturen uw klant hierover een registratiebrief. Gaat uw klant akkoord, dan krijgt u de gegevens van de aanslagen digitaal: Serviceberichten Aanslag.

Voor welke belastingen en jaren?

U kunt Serviceberichten Aanslag krijgen voor:

  • de inkomstenbelasting
  • de vennootschapsbelasting
  • de btw

Voor welke aangiftejaren u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen, ziet u bij 'Serviceberichten Aanslag: voor welke aanslagen?'.

Geregistreerde actieve machtiging

U krijgt de Serviceberichten Aanslag pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Zodra uw klant akkoord heeft gegeven, wordt de registratie actief. Als uw registratie actief is, krijgt u digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar uw klant sturen.

U kunt alleen Serviceberichten Aanslag krijgen als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR).

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij 'Hoe registraties Serviceberichten Aanslag aanvragen?'.

Machtiging ieder aangiftejaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2024. Uw klant moet dus voor elke soort belasting, per aangiftejaar akkoord geven met de registratie van de machtiging.

Automatisch uitbreiden voor Serviceberichten Aanslag

Voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Wij baseren ons daarbij op de doorlopende machtiging. Meer informatie ziet u op 'Automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties'.

Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U en uw klant kunnen deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Registratie inzien of intrekken

Zowel u als uw klant kan een registratie van een machtiging op elk moment inzien of intrekken.

  • U doet dit via uw software. Kunt u de machtiging niet meer intrekken met uw software? Dan kunt u hiervoor inloggen met eHerkenning op basis van uw KVK-nummer bij Logius via Machtigingenregister Digipoort. Machtigingen die zijn geregistreerd op uw RSIN zijn nog niet in te zien.
  • Klanten met machtigingen die geregistreerd zijn op hun burgerservicenummer (bsn) loggen in met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.
  • Klanten met machtigingen die geregistreerd zijn op het RSIN van het bedrijf loggen in met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.
  • Klanten met machtigingen die geregistreerd zijn op het fiscaal nummer van de organisatie (bijvoorbeeld een omzetbelastingnummer van een fiscale eenheid) of het KVK-nummer van de organisatie, kunnen de machtigingen nog niet inzien.

Om de registratie van de (doorlopende) machtiging in te trekken, kunnen uw klanten ook (een kopie van) de registratiebrief die zij van de Belastingdienst kregen naar Logius sturen of het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' van Logius gebruiken.

Let op!

Elke registratie van een machtiging moet apart worden ingetrokken. Soms moet u dus opdracht geven om meerdere registraties in te trekken:
- de registratie van een doorlopende machtiging inkomstenbelasting
- de registratie van een machtiging voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2024 (en eventueel eerdere jaren)
- de registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 (en eventueel eerdere jaren)

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure die zij moeten volgen om serviceberichten te krijgen. Hoe wij dat doen, ziet u bij 'Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair'.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen voor uw machtigingen om serviceberichten te krijgen. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Meer informatie

Meer informatie over de registratieprocedure vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.