Serviceberichten Aanslag

Als uw klant u gemachtigd heeft voor het doen van aangifte, kunt u digitaal de gegevens krijgen van de aanslagen die wij op papier naar uw klant sturen. Uw klant moet daar wel nog mee akkoord gaan. Wij sturen uw klant hierover een registratiebrief. Gaat uw klant akkoord, dan krijgt u de gegevens van de aanslagen digitaal: Serviceberichten Aanslag.

Voor welke belastingen en jaren?

U kunt Serviceberichten Aanslag krijgen voor:

  • de inkomstenbelasting
  • de vennootschapsbelasting
  • de btw

Voor welke aangiftejaren u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen, ziet u bij Serviceberichten Aanslag: voor welke aanslagen?.

Wanneer kunt u Serviceberichten Aanslag krijgen?

U krijgt de Serviceberichten Aanslag pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet akkoord gaan met de registratie: de registratie wordt dan actief. Als uw registratie actief is, krijgt u digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar uw klant sturen.

U kunt alleen Serviceberichten Aanslag krijgen als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR).

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij Hoe registraties Serviceberichten Aanslag aanvragen?.

Machtiging ieder aangiftejaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2023. Uw klant beslist dus voor elke soort belasting, per aangiftejaar of die akkoord gaat met de registratie van de machtiging.

Automatisch uitbreiden voor Serviceberichten Aanslag

Voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Wij baseren ons daarbij op de doorlopende machtiging. Meer informatie ziet u op automatisch uitbreiden.

Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Met ingang van 1 september 2021 kan uw klant een doorlopende machtiging aanvragen. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. U of uw klant kan deze machtiging op elk moment weer opzeggen. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere intermediair. De registratie intrekken kan met het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' dat wij meesturen met de registratiebrief.

Let op!

Elke registratie van een machtiging moet apart worden ingetrokken. Soms moet u dus opdracht geven om meerdere registraties in te trekken:
- de registratie van een doorlopende machtiging inkomstenbelasting
- de registratie van een machtiging voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2023 (en eventueel eerdere jaren)
- de registratie van een machtiging voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023 (en eventueel eerdere jaren)

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure voor het krijgen van serviceberichten. Hoe wij dat doen, ziet u bij Serviceberichten voor uw intermediair.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het krijgen van serviceberichten. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Meer informatie

Meer informatie over de machtigingsprocedure vindt u op de website van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.