Hoe registraties Serviceberichten Aanslag aanvragen?

Serviceberichten Aanslag krijgt u pas als uw machtiging geregistreerd is en de registratie actief is. Uw klant moet hiervoor toestemming geven. Als uw machtiging geregistreerd en actief is, krijgt u digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar uw klant sturen.

U vraagt Serviceberichten Aanslag aan per klant, per soort belasting en per aangiftejaar. Dat gaat als volgt:

  1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. Want u mag alleen serviceberichten aanvragen voor particulieren en ondernemers die klant van u zijn.
  2. U vertelt uw klanten dat u Serviceberichten Aanslag gaat aanvragen. Ook informeert u uw klanten dat zij hierover van ons een registratiebrief krijgen. In die brief staat de bedrijfsnaam die in uw PKIoverheid services servercertificaat staat (de naam waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekend staat.
  3. U stuurt met uw software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging, zodat u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen. In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant, welke belasting en welk aangiftejaar u serviceberichten wilt krijgen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid services servercertificaat.
  4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid, die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke serviceberichten verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt uw aanvraag meteen op in dit register. Hierdoor mist u geen berichten die wij samenstellen tijdens de reactietermijn van uw klant (zie punt 6). Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  5. Wij sturen uw klant een registratiebrief over uw aanvraag. Hierin vragen wij uw klant toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat u Serviceberichten Aanslag kunt krijgen. Vraagt u voor een klant verschillende serviceberichten aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2025 en de btw 2025? Dan krijgt uw klant voor iedere aanvraag een registratiebrief.
  6. Uw klant kan beslissen of die akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
    • Een klant die akkoord gaat, hoeft niets te doen. Logius activeert de registratie automatisch op de startdatum van de registratie, die in de registratiebrief staat. Hierna kunt u de Serviceberichten Aanslag ophalen met uw software.
    • Een klant die niet akkoord gaat, moet ruim voor de startdatum van de registratie het formulier opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. Uw registratie wordt dan niet actief: u krijgt geen Serviceberichten Aanslag. De startdatum van de registratie staat in de registratiebrief die uw klant krijgt.

U kunt de status van uw aanvragen zien in de software waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.