Automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties

De Belastingdienst breidt de registratie van machtigingen in drie ronden automatisch uit.

Hebt u een doorlopende machtiging? Dan breiden we de registratie voor Serviceberichten Aanslag in juli onder voorwaarden automatisch voor u uit naar 2024, zonder dat wij uw klant een brief sturen.

Is uw machtiging om een Servicebericht Aanslag 2023 te ontvangen bij Logius geregistreerd? En is die registratie actief? Dan breiden wij deze registratie in augustus onder voorwaarden automatisch voor u uit naar 2024.

Hebt u een doorlopende machtiging inkomstenbelasting? Dan breiden we de registratie voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte in december onder voorwaarden automatisch voor u uit naar 2023, zonder dat wij uw klant een brief sturen.

Wat is automatisch uitbreiden?

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag geldt voor digitale berichten over belastingen van 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2024. U moet uw machtiging om Serviceberichten Aanslag te ontvangen voor ieder aangiftejaar laten registreren. Maar dit geldt niet altijd. Want voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Dit noemen we automatisch uitbreiden. U hoeft dus niet zelf een registratie aan te vragen.

Automatisch uitbreiden gebeurt op basis van een actieve registratie van een doorlopende machtiging, of op basis van een actieve registratie van een machtiging voor het aangiftejaar 2023. U moet deze registratie zelf aanvragen als u dit nog niet hebt gedaan.

Welke registraties breiden wij automatisch uit?

In juli breiden wij registraties uit op basis van doorlopende machtigingen die voldoen aan de volgende voorwaarde:

  • De machtigingsregistratie is op 1 juli 2023 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.

Wij sturen uw klant geen brief.

Hieronder ziet u welke registraties wij in juli automatisch uitbreiden.

Registratie van een doorlopende machtiging

Automatische uitbreiding naar
Serviceberichten Aanslag voor

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting 2024

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2024

Btw

Btw 2024

In augustus breiden wij registraties uit op basis van machtigingen voor Serviceberichten Aanslag 2023 die voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  • De machtigingsregistratie is op 1 juli 2023 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • Er is in juli 2023 geen machtiging voor het aangiftejaar 2024 geregistreerd op basis van een doorlopende machtiging.
  • U hebt niet eerder een registratie van uw machtiging aangevraagd voor het aangiftejaar 2024.

Wij sturen uw klant dan een brief om toestemming te vragen om uw machtiging voor een nieuw aangiftejaar te registreren.

Let op!

Uw klant krijgt 1 registratiebrief per soort belasting waarvoor wij de machtigingsregistratie uitbreiden. Hebt u bijvoorbeeld actieve machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de btw, dan krijgt uw klant 2 registratiebrieven.

Hieronder ziet u welke registraties wij in augustus automatisch uitbreiden.

Registratie van een machtiging
om Serviceberichten Aanslag
te ontvangen voor

Automatische uitbreiding naar
Serviceberichten Aanslag voor

Inkomstenbelasting 2023

Inkomstenbelasting 2024

Vennootschapsbelasting 2023

Vennootschapsbelasting 2024

Btw 2023

Btw 2024

In december breiden wij breiden de registratie uit op basis van doorlopende machtigingen die voldoen aan de volgende voorwaarde:

  • De registratie van de doorlopende machtiging is op 1 december 2023 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.

Wij sturen uw klant geen brief.

Hieronder ziet u welke registratie wij in december automatisch uitbreiden.

Registratie van een doorlopende machtiging

Automatische uitbreiding naar

Inkomstenbelasting

Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2023

Status in software volgen

Vraagt u een machtigingsregistratie aan die op ons initiatief al is aangevraagd omdat wij de registratie voor u willen uitbreiden? Dan krijgt u hiervan een melding in uw software. U hoeft dan niets te doen. In uw software kunt u de status van de registratie volgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.