Automatisch uitbreiden van machtigingsregistraties

Is uw machtiging voor het krijgen van een Servicebericht Aanslag 2020 bij Logius geregistreerd? En is die registratie actief? Dan breiden wij deze registratie onder voorwaarden automatisch voor u uit naar 2021.

De machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte breiden wij niet automatisch uit.

Wat is automatisch uitbreiden?

Een registratie van een machtiging voor een Servicebericht Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2019. U moet uw machtiging voor het krijgen van Serviceberichten Aanslag voor ieder aangiftejaar laten registreren. Maar dit geldt niet altijd. Want voor de registratie van bepaalde machtigingen nemen wij het initiatief. Wij sturen uw klant dan een brief waarin wij hem om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor een nieuw aangiftejaar. Dit noemen we automatisch uitbreiden. U hoeft dus niet zelf een registratie aan te vragen.

Het automatisch uitbreiden is gebaseerd op een actieve registratie van een machtiging voor het aangiftejaar 2020. U moet deze registratie zelf aanvragen als u dit nog niet hebt gedaan.

Welke registraties breiden wij automatisch uit?

Wij breiden de registratie uit van machtigingen voor Serviceberichten Aanslag 2020 die voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

  • De machtigingsregistratie is op 1 augustus 2020 actief: de registratie is niet in behandeling, afgewezen of ingetrokken.
  • U hebt geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2021.

Hieronder ziet u welke registraties wij automatisch uitbreiden.

Registratie van een machtiging 
voor het krijgen van 
Serviceberichten Aanslag voor

Automatische uitbreiding naar 
Serviceberichten Aanslag voor

Inkomstenbelasting 2020

Inkomstenbelasting 2021

Vennootschapsbelasting 2020

Vennootschapsbelasting 2021

Btw 2020

Btw 2021

Let op!

Uw klant krijgt per soort belasting waarvoor wij de machtigingsregistratie uitbreiden 1 registratiebrief. Hebt u bijvoorbeeld actieve machtigingsregistraties voor de inkomstenbelasting en de btw, dan krijgt uw klant 2 registratiebrieven.

Status in software volgen

Vraagt u een machtigingsregistratie aan die op ons initiatief al is aangevraagd omdat wij de registratie voor u willen uitbreiden? Dan krijgt u hiervan een melding in uw software. U hoeft dan niets te doen. In uw software kunt u de status van de registratie volgen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.