Hoe registratie doorlopende machtiging aanvragen?

U vraagt een doorlopende machtiging aan per klant en per belastingmiddel.

Dat gaat als volgt:

  1. U controleert uw klantenbestand en actualiseert het. Want u mag alleen doorlopende machtigingen aanvragen voor particulieren en ondernemers die klant van u zijn.
  2. U vertelt uw klanten dat u de doorlopende machtiging gaat aanvragen. Ook informeert u uw klanten dat zij hierover van ons een registratiebrief krijgen. In die brief staat de bedrijfsnaam die in uw PKIoverheid services servercertificaat staat (de naam waaronder u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Informeer uw klanten als deze naam afwijkt van de naam waaronder uw bedrijf bij uw klanten bekend staat.
  3. U stuurt met uw software een aanvraag in voor de registratie van uw doorlopende machtiging. In uw aanvraag geeft u aan voor welke klant en welke belasting u gegevens wenst te ontvangen. U ondertekent de aanvraag met uw PKIoverheid services servercertificaat.
  4. Uw aanvraag gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid, die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke gegevens verstuurd mogen worden en aan wie. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  5. Wij sturen uw klant een registratiebrief over uw aanvraag. Hierin vragen wij uw klant toestemming voor het registreren van uw doorlopende machtiging. Vraagt u voor een klant verschillende doorlopende machtigingen aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de btw? Dan krijgt uw klant voor iedere aanvraag een registratiebrief.
  6. Uw klant beslist of die akkoord gaat met de registratie van uw doorlopende machtiging:
    • Een klant die akkoord gaat, moet binnen 13 weken het formulier naar u opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. In dit formulier staat een activeringscode waarmee u in uw software de registratie activeert. U doet dit vóór de datum die in het formulier staat.
    • Een klant die niet akkoord gaat, hoeft niets te doen. Uw registratie wordt dan niet actief.

U kunt de status van uw aanvragen zien in de software waarmee u de aanvragen hebt gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.