Registratieproces gegevens vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair

Wij sturen de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen naar uw intermediair als u daar toestemming voor geeft. De machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven is dan geregistreerd en actief. Dit gaat als volgt:

  1. Uw intermediair gaat de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte aanvragen en vertelt dat u hierover van ons een registratiebrief krijgt. In die brief staat de bedrijfsnaam waaronder uw intermediair is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die naam kan afwijken van de bedrijfsnaam die u kent. Neem bij twijfel contact op met uw intermediair.
  2. Uw intermediair stuurt via de boekhoudsoftware een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging zodat de intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan krijgen. In de aanvraag staat voor welke klant en voor welk aangiftejaar de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte bedoeld zijn.
  3. De aanvraag van uw intermediair gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij aan wie gegevens van de vooraf ingevulde aangifte verstuurd mogen worden. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  4. Wij sturen u een registratiebrief met formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming om uw machtiging te registreren, zodat uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kan krijgen.
  5. U kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
    • Als u akkoord gaat, stuurt u het formulier op naar uw intermediair. Doe dit ruim voor de datum die in de registratiebrief staat. In het formulier staat een activeringscode waarmee uw intermediair de registratie in de software activeert. Hierna kan uw intermediair de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte ophalen met de software.
    • Als u niet akkoord gaat, hoeft u niets te doen. De machtigingsregistratie van uw intermediair wordt dan niet actief: uw intermediair kan de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte niet gebruiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.