Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair

Hebt u uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: intermediair) gemachtigd voor het doen van aangifte? Dan kan hij digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. U moet daar wel nog toestemming voor geven. Wij sturen u hierover een registratiebrief. Geeft u toestemming, dan sturen wij de originele gegevens op papier naar u en krijgt uw intermediair de gegevens digitaal: het Servicebericht Aanslag.

Wanneer krijgt uw intermediair Serviceberichten Aanslag?

Wij sturen alleen digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen (serviceberichten) naar uw intermediair als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

 1. Uw intermediair vertelt u dat hij Serviceberichten Aanslag gaat aanvragen. Ook vertelt hij u dat u hierover van ons een registratiebrief krijgt. In die brief staat de bedrijfsnaam waaronder uw intermediair is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die naam kan afwijken van de bedrijfsnaam die u kent. Neem bij twijfel contact op met uw intermediair.
 2. Uw intermediair stuurt met zijn software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging, zodat hij Serviceberichten Aanslag kan krijgen. In zijn aanvraag geeft hij aan voor welke belasting en welk aangiftejaar hij serviceberichten wil krijgen. Voor particulieren kan hij alleen Serviceberichten Aanslag krijgen over de inkomstenbelasting, voor ondernemers ook over de vennootschapsbelasting en de btw.
 3. De aanvraag van uw intermediair gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke Serviceberichten Aanslag verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt de aanvraag meteen op in zijn machtigingenregister. Hierdoor mist uw intermediair geen berichten die wij samenstellen tijdens uw reactietermijn (zie stap 5). Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 4. Wij sturen u een registratiebrief over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat uw intermediair Serviceberichten Aanslag kan krijgen. Vraagt uw intermediair voor u verschillende Serviceberichten Aanslag aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2018 en 2019? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
 5. U kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
  • Als u akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Logius activeert de registratie automatisch op de startdatum van de registratie, die in onze registratiebrief staat. Hierna kan uw intermediair digitale berichten krijgen met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen.
  • Als u niet akkoord gaat, moet u ruim voor de startdatum van de registratie het formulier opsturen dat wij met de registratiebrief meesturen. De registratie van uw intermediair wordt dan niet actief: uw intermediair krijgt geen serviceberichten. De startdatum van de registratie staat in de brief die u van ons krijgt.

Registratie van machtiging ieder aangiftejaar

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2019. U beslist dus voor elke soort belasting en per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging.

Let op!

Uw intermediair krijgt alleen digitale gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij geautomatiseerd versturen. Van alle andere aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen krijgt hij dus geen gegevens.

Registratie intrekken

Als u akkoord bent gegaan met de registratie van uw machtiging door uw intermediair, kunt u deze registratie op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt u het formulier 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' dat wij meesturen met de registratiebrief. Heb u het formulier niet meer? Dan kunt u het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratiedownloaden van logius.nl.

Als u van intermediair verandert

Als u overstapt naar een andere intermediair, kan die nieuwe intermediair de digitale berichten willen krijgen met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • Uw vorige intermediair behandelt nog de oude aangiftejaren en uw nieuwe intermediair verzorgt de nieuwe jaren. U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtiging voor Serviceberichten Aanslag van uw nieuwe intermediair. Omdat u per aangiftejaar en per soort belasting toestemming geeft voor de registratie van de machtiging, hoeft u de registraties van de machtigingen van uw vorige intermediair niet in te trekken.
 • Uw nieuwe intermediair behandelt ook de oude aangiftejaren: hij neemt dit over van uw vorige intermediair. U trekt de registratie van de machtiging van uw vorige intermediair in, waarna uw nieuwe intermediair een aanvraag doet voor het registreren van zijn machtiging. U krijgt een brief over deze aanvraag.

Let op!

Hebt u het adres van uw intermediair als uw postadres opgegeven? Dan gaat ook onze brief over de aanvraag van een registratie van de machtiging naar uw intermediair. Wij gaan ervan uit dat u de brieven op tijd van uw intermediair krijgt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de machtigingsprocedure op de internetsite van Logius.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.