Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair

Hebt u uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: intermediair) gemachtigd om aangifte voor u te doen? Dan kan uw adviseur digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. U moet daar wel toestemming voor geven. Wij sturen u hierover een registratiebrief. Geeft u toestemming? Dan sturen wij de originele gegevens op papier naar u en krijgt uw intermediair de gegevens digitaal: het Servicebericht Aanslag. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Hoe kunt u toestemming geven of weigeren?

Wij sturen de gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen alleen naar uw intermediair, als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven, geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair dient via de software een aanvraag in om uw machtiging te registreren.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming om uw machtiging te registreren, zodat uw intermediair de gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen kan krijgen.

Bent u akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

Bent u niet akkoord? Stuur dan ruim voor de startdatum van de registratie het formulier op naar Logius. Wij sturen het formulier met de registratiebrief mee. De registratie van uw intermediair wordt dan niet actief: uw intermediair krijgt geen serviceberichten. De startdatum van de registratie staat in de brief die u van ons krijgt.

Nieuwsgierig naar alle stappen van het registratieproces? Kijk dan bij 'Registratieproces gegevens Servicebericht Aanslag'.

Registratie van machtiging ieder aangiftejaar

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Aanslag is voor digitale berichten over 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar. Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting 2024. U beslist dus voor elke soort belasting en per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging.

Let op!

Uw intermediair krijgt alleen digitale gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij geautomatiseerd versturen. Van alle andere aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen krijgt uw intermediair dus geen gegevens.

Doorlopende machtiging per belastingmiddel

Met ingang van 1 september 2021 kunt u een doorlopende machtiging laten registreren. Dit gaat als volgt:

  • Uw intermediair dient via de software een aanvraag in om uw doorlopende machtiging te registreren.
  • Wij sturen u een registratiebrief met een formulier over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming om uw doorlopende machtiging te registreren, zodat uw intermediair uw gegevens kan krijgen. Deze machtiging kunt u op elk moment weer opzeggen.

Bent u akkoord? Stuur dan het formulier op naar uw intermediair. Met de activeringscode op het formulier kan uw intermediair de machtigingsregistratie actief maken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

De doorlopende machtiging bespaart u en uw intermediair jaarlijkse brieven. Meer informatie ziet u op 'Doorlopende machtiging per belastingmiddel'.

Uw machtigingen inzien als particulier of ondernemer

Uw machtigingen zijn geregistreerd op uw burgerservicenummer (bsn) en op het KVK-nummer van uw intermediair. Om uw machtigingen te kunnen inzien, logt u in met DigiD bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

De machtigingen van een organisatie inzien

Uw machtigingen zijn geregistreerd op uw RSIN en op het KVK-nummer van uw intermediair. Om uw machtigingen te kunnen inzien, logt u in met eHerkenning bij Logius via Machtigingenregister Digipoort.

Als uw machtigingen geregistreerd zijn op het fiscaal nummer van uw organisatie (bijvoorbeeld een omzetbelastingnummer van een fiscale eenheid) of het KVK-nummer van uw organisatie, kunt u de machtigingen nog niet inzien.

Registratie intrekken

U kunt de registratie van uw (doorlopende) machtiging op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor logt u in bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen zoals beschreven in de 2 alinea's hierboven over machtigingen inzien.

Ook kunt u hiervoor het formulier 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' gebruiken dat wij meesturen met de registratiebrief. Hebt u het formulier niet meer? Dan kunt u het 'Formulier afwijzen/intrekken machtigingsregistratie' gebruiken op logius.nl.

Let op!

Elke registratie moet apart ingetrokken worden. Soms moet u dus opdracht geven om zowel de doorlopende machtiging inkomstenbelasting, als de machtigingen voor Servicebericht Aanslag inkomstenbelasting 2024 (en eventueel eerdere jaren), als de machtigingen voor de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte 2024 (en eventueel eerdere jaren) in te trekken.

Als u van intermediair verandert

Als u overstapt naar een andere intermediair, kan die nieuwe intermediair de digitale berichten krijgen. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Uw vorige intermediair behandelt nog de oude aangiftejaren en uw nieuwe intermediair verzorgt de nieuwe jaren. U hoeft alleen akkoord te gaan met de registratie van de machtiging voor Serviceberichten Aanslag van uw nieuwe intermediair. Omdat u per aangiftejaar en per soort belasting toestemming geeft voor de registratie van de machtiging, hoeft u de registraties van de machtigingen van uw vorige intermediair niet in te trekken.
  • Uw nieuwe intermediair behandelt ook de oude aangiftejaren, en neemt dit over van uw vorige intermediair. U trekt de registratie van de machtiging van uw vorige intermediair in, waarna uw nieuwe intermediair een aanvraag doet voor het registreren van een machtiging. U krijgt een brief over deze aanvraag.

In beide situaties is het nodig om de doorlopende machtiging van uw vorige intermediair in te (laten) trekken, zodat uw nieuwe intermediair de registratie van de doorlopende machtiging kan aanvragen.

Let op!

Hebt u het adres van uw intermediair als uw postadres opgegeven? Dan gaat ook onze brief over de aanvraag van een registratie van de machtiging naar uw intermediair. Wij gaan ervan uit dat u de brieven op tijd van uw intermediair krijgt.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.