Registratieproces gegevens Serviceberichten Aanslag

Wij sturen alleen digitale berichten met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen (serviceberichten) naar uw intermediair als de machtiging die u aan uw intermediair hebt gegeven geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

  1. Uw intermediair gaat Serviceberichten Aanslag aanvragen en vertelt dat aan u. U krijgt hierover van ons een registratiebrief. In die brief staat de bedrijfsnaam waaronder uw intermediair is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die naam kan afwijken van de bedrijfsnaam die u kent. Neem bij twijfel contact op met uw intermediair.
  2. Uw intermediair dient via de software een aanvraag in om uw machtiging te registreren, zodat uw intermediair uw Serviceberichten Aanslag kan krijgen. In de aanvraag geeft uw intermediair aan om welke belasting en welk aangiftejaar dit gaat. Voor particulieren kan een intermediair alleen Serviceberichten Aanslag krijgen over de inkomstenbelasting, voor ondernemers ook over de vennootschapsbelasting en de btw.
  3. De aanvraag van uw intermediair gaat naar Logius, de Dienst Digitale Overheid die het machtigingenregister beheert. In het register houdt Logius bij welke Serviceberichten Aanslag verstuurd mogen worden en aan wie. Logius neemt de aanvraag meteen op in het machtigingenregister. Hierdoor mist uw intermediair geen berichten die wij samenstellen tijdens uw reactietermijn (zie stap 5). Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  4. Wij sturen u een registratiebrief over de aanvraag van uw intermediair. Hierin vragen wij u toestemming om uw machtiging te registreren, zodat uw intermediair Serviceberichten Aanslag kan krijgen. Vraagt uw intermediair voor u verschillende Serviceberichten Aanslag aan? Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 2023 en 2024? Dan krijgt u voor iedere aanvraag een brief.
  5. U kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie van uw machtiging:
    • Als u akkoord gaat, hoeft u niets te doen. Logius activeert de registratie automatisch op de startdatum van de registratie, die in onze registratiebrief staat. Hierna kan uw intermediair digitale berichten krijgen met gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen.
    • Als u niet akkoord gaat, moet u ruim voor de startdatum van de registratie het formulier naar Logius sturen. Wij sturen het formulier met de registratiebrief mee. De registratie van uw intermediair wordt dan niet actief: uw intermediair krijgt geen serviceberichten. De startdatum van de registratie staat in de brief die u van ons krijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.