ANBI, vereniging en steunstichting SBBI

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging.

Een gift aan een ANBI of culturele ANBI

Instellingen kunnen ons vragen om hen aan te wijzen als (culturele) ANBI. Het gaat dan om:

  • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
  • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Wilt u controleren of een instelling is aangewezen als een ANBI of culturele ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

Let op!

Het kan zijn dat een instelling niet langer voldoet aan de voorwaarden en niet meer geregistreerd staat als ANBI. Dit kan gevolgen hebben voor de aftrek van uw gift.

Een gift aan een vereniging

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, CuraƧao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

Een gift aan een steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een speciale stichting die is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) op het gebied van sport en muziek. Een SBBI is bijvoorbeeld een sportclub, zangkoor, dansgroep of een muziek- of harmonievereniging.

De steunstichting kan voor dat jubileum maximaal 1 kalenderjaar lang door ons worden aangemerkt als een steunstichting SBBI. Alleen in dat jaar mag u giften aan deze stichting  aftrekken.

Wilt u weten of een instelling is aangemerkt als steunstichting SBBI? Kijk dan in het overzicht steunstichtingen SBBI.

Let op!

Giften aan een SBBI zelf zijn niet aftrekbaar.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.