Instelling is geen (culturele) ANBI meer

Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI) of culturele ANBI. Het kan zijn dat een instellingen uiteindelijk niet meer aan deze voorwaarden voldoet en dus geen ANBI of culturele ANBI meer is.

Wij kunnen de erkenning van een instelling als (culturele) ANBI intrekken. Dan is een gift vanaf het moment van intrekking niet meer aftrekbaar. Wij kunnen de erkenning ook met terugwerkende kracht intrekken. In dat geval mag u een gift aan deze instelling toch aftrekken als u deze hebt gedaan voordat wij de erkenning introkken, omdat u op het moment dat u de gift deed niet kon weten dat de instelling niet meer erkend was.

Voorbeeld

Een instelling is aangewezen als ANBI. Op 1 juli van dit jaar krijgt de instelling een nieuwe doelstelling. Daardoor voldoet ze niet langer aan de voorwaarden voor een ANBI. Op 1 oktober sturen wij onze beslissing naar de instelling: vanaf 1 juli is ze niet langer een ANBI. Giften aan deze instelling zijn dan niet meer aftrekbaar.

U hebt in augustus van dit jaar een gift gedaan aan deze instelling. U kon op dat moment niet weten dat deze instelling niet langer een ANBI was; de instelling heeft onze beslissing pas in oktober ontvangen. Daarom mag u deze gift aftrekken.

Als u de gift na 1 oktober van dit jaar had gedaan, was deze niet aftrekbaar. U kon toen immers weten dat de instelling geen ANBI meer was.

U kunt controleren of een instelling nog staat geregistreerd als (culturele) ANBI met het programma ANBI opzoeken.

Instelling is geen culturele ANBI meer

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor een extra aftrek. Het is mogelijk dat de instellingen niet meer aan de voorwaarden voor een culturele ANBI voldoet, maar nog wel als een gewone ANBI wordt geregistreerd. U hebt dan alleen recht op de extra verhoging voor giften die u hebt gedaan vóórdat ons besluit bekend werd om de culturele ANBI te registreren als gewone ANBI.

Vermoedt u dat een instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden?

Een instelling moet zelf aan ons melden als zij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ANBI's of culturele ANBI's. Vermoedt u dat een ANBI of culturele ANBI niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u dit ook zelf aan ons doorgeven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.