Een periodieke gift laten vastleggen

Een periodieke gift kunt u op 2 manieren vastleggen:

  • bij de notaris
  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging

Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben enkele voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Periodieke gift in natura

Gebruik het formulier Periodieke gift in natura als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura, wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier Betalingsvolmacht gebruiken.

Let op!

U hoeft deze formulieren niet naar ons op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als wij uw aangifte controleren, kunnen wij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen

Goede doelen die als (culturele) ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Veel kerkelijke instellingen hebben geen individueel RSIN, maar een groepsnummer via een groepsbeschikking. Als een kerk geen individueel RSIN heeft, kan deze gebruik maken van het RSIN dat op de groepsbeschikking staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.