Wonen in Nederland - buitenlands inkomen

Woont u in Nederland, en hebt u inkomsten uit een ander land? Dan geeft u deze inkomsten in Nederland aan. Maar u hoeft over deze inkomsten niet altijd in Nederland inkomstenbelasting te betalen.

Op deze pagina:

In welk land betaal ik belasting?

Woont u in Nederland, dan moet u hier uw wereldinkomen aangeven in uw belastingaangifte. Uw wereldinkomen is uw Nederlandse én uw niet-Nederlandse inkomsten samen. U geeft deze inkomsten in Nederland aan, maar dat betekent niet dat u hierover altijd in Nederland inkomstenbelasting moet betalen.

Lees meer bij Ik heb inkomsten uit 2 landen – betaal ik dan in beide landen belasting over dezelfde inkomsten?

Afspraken met andere landen

Nederland heeft belastingverdragen en regelingen met veel landen. In die verdragen staat welk land over bepaalde inkomsten belasting mag heffen. Maar hebt u inkomsten uit een land zonder verdrag met Nederland, dan hoeft u hierover niet automatisch in Nederland inkomstenbelasting te betalen. U hebt dan recht op Aftrek voorkoming dubbele belasting.

Lees meer bij Verdragen

Aftrek voorkoming dubbele belasting

Om te voorkomen dat u in meerdere landen inkomstenbelasting betaalt over dezelfde inkomsten, kunt u in Nederland een aftrek voorkoming dubbele belasting krijgen. Het bedrag van uw aftrek ziet u als u aangifte doet.

Lees meer bij Ik heb inkomsten uit 2 landen – betaal ik dan in beide landen belasting over dezelfde inkomsten?

Let op!

De aftrek voorkoming dubbele belasting geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Lees hoe dit werkt bij de heffing van premie volksverzekeringen.

U bent binnenlands belastingplichtig: aftrek mogelijk

U bent binnenlands belastingplichtig als u in Nederland woont. Hebt u niet-Nederlandse inkomsten, dan kunt u aftrek voorkoming dubbele belasting krijgen.

U bent buitenlands belastingplichtig: geen aftrek

Bent u een buitenlands belastingplichtige, of een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan kunt u geen aftrek voorkoming dubbele belasting krijgen. Vul in uw aangifte alleen uw inkomen in dat in Nederland belast is. Voor Nederlands inkomen waarover u in Nederland geen belasting hoeft te betalen, kunt u in uw aangifte om vrijstelling vragen.

Voorbeeld

U woont in België en werkt voor dezelfde werkgever voor een deel in Nederland en voor een deel in België. U ontvangt in totaal € 50.000 loon waarover uw werkgever in Nederland loonheffing heeft afgedragen. Een bedrag van € 20.000 hebt u verdiend met uw werkzaamheden in België. U vermeldt dan in uw aangifte inkomstenbelasting uw volledige loon van € 50.000. En u geeft in de daarvoor bestemde rubriek aan dat Nederland over een inkomen € 20.000 niet mag heffen.

Verdient u in België € 5.000? En ontvangt u voor uw werk in Nederland € 45.000? Dan bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, omdat ten minste 90% van uw wereldinkomen in Nederland is belast (€ 45.000 / € 50.000 x 100 = 90%). Ook in dat geval vermeldt u uw volledige loon van € 50.000 en vraagt vervolgens voor € 5.000 om vrijstelling.

Doorschuifregeling (stallingsregeling)

Is de aftrek voorkoming dubbele belasting in een jaar hoger dan de belasting, dan geldt de doorschuifregeling.

Hoe werkt de doorschuifregeling?

De aftrek voorkoming dubbele belasting mag niet hoger zijn dan de inkomstenbelasting in een box. Geeft u een aftrekpost in uw aangifte op, maar hebt u door die aftrekpost geen belastingvoordeel? Dan kunt u gebruikmaken van de doorschuifregeling.

U krijgt van ons een beschikking met daarop het bedrag van uw buitenlands inkomen dat meetelt bij de berekening van de aftrek in een volgend jaar. U kunt meer dan 1 beschikking krijgen: bijvoorbeeld een beschikking voor box 1, én een beschikking voor box 3.

Wij passen de doorschuifregeling automatisch toe. U hoeft deze regeling niet meer zelf aan te vragen. Welk bedrag beschikbaar is voor de doorschuifregeling kunt u schriftelijk opvragen. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Voorbeeld: doorschuifregeling in box 1

Berekening aftrek ter voorkoming van dubbele belasting box 1:
Uw inkomen bestaat uit € 27.226 looninkomsten uit Duitsland en € 4.536 negatieve inkomsten uit een eigen woning. Uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt dan € 27.226 - € 4.536 = € 22.690. Hierover betaalt u € 944 inkomstenbelasting.

Over uw looninkomsten uit Duitsland betaalt u in Duitsland belasting. In Nederland hebt u recht op een aftrek voorkoming dubbele belasting. In dit geval zou de aftrek bedragen: € 27.226/€ 22.690 x € 944 = € 1.133 bedragen. Maar omdat u over uw belastbaar inkomen maar € 944 inkomstenbelasting betaalt, is het bedrag van de aftrek ook € 944. Dit is het maximale bedrag van de aftrek.

Het negatieve inkomen uit eigen woning leidt in dit voorbeeld niet tot een belastingvoordeel. Daarom wordt dit bedrag (€ 4.536) gereserveerd. Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, dan wordt over het gereserveerde bedrag alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend en krijgt u een belastingteruggaaf. Dit noemen we de doorschuifregeling of stallingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.